‘ประยุทธ’ ตอบจดหมายนายกฯ บริจาค 150 ล้าน

‘ประยุทธ’ ตอบจดหมายนายกฯ บริจาค 150 ล้าน

“ประยุทธ” ตอบจดหมายนายกฯ ขอบริจาค 150 ล้านบาท สู้โควิด-19 พร้อมจัดโครงการช่วยเหลือเกษตรกร 6 พันครัวเรือน นาน 6 เดือน

เมื่อวันที่ 30 เม..63 นายประยุทธ มหากิจศิริ  ซึ่งเป็น 1 ใน 20 มหาเศรษฐี ที่พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เขียนจดหมายเปิดผนึกขอความร่วมมือระดับชาติ เพื่อเอาชนะโควิด-19 ได้ตอบจดหมายนายกรัฐมนตรี และบริจาค 150 ล้านบาท พร้อมช่วยเหลือเกษตรกร 6,000 ครัวเรือน เป็นเวลา 6 เดือน

นายประยุทธ เป็นประธานกรรมการกลุ่มบริษัท พีเอ็มส์ กรุ๊ปส์ ผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทไทยน็อคซ์ สเตนเลส และไทย คอปเปอร์ เจ้าของสนามกอล์ฟเลควูด สนามกอล์ฟเมาน์เทน ครีก กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท แอนด์ เรสซิเดนซ์ นครราชสีมา เจ้าของฉายาเจ้าพ่อเนสกาแฟและผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสุขภาพ หรือฟังก์ชันนอลดริ้งก์ในแบรนด์ “P80” ที่ดำเนินการภายใต้บริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด

ในหนังสือตอบของนายประยุทธ ได้อ้างถึง หนังสือนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 23 เมษายน 2563 เรื่อง ขอความร่วมมือระดับชาติ เพื่อเอาชนะโควิด-19 ไปด้วยกันทั้งประเทศ

ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือที่อ้างถึงมาถึงผมนั้น ผมใคร่ขอขอบคุณ และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ให้ผมได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 ผมต้องขอชื่นชมท่านนายกรัฐมนตรี ที่พยายามแก้ไขและบริหารราชการแผ่นดินอย่างเต็มความสามารถ จนเป็นที่ชื่นชมจากอารยะประเทศมากมาย รวมถึงขอชื่นชมทีมบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำงานอย่างหนักเพื่อต่อสู้โควิ-19

ผมขอชื่นชมมาตรการเราไม่ทิ้งกันรับเงินเยียวยา 5,000 บาท ช่วยเหลือโควิด-19 ซึ่งผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถครอบคลุมประชาชนทุกคนได้ครบทุกภาคส่วนที่ต้องการ

ผมขอนำเสนอความเห็นต่อท่านนายกรัฐมนตรี โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 สิ่งที่ผมได้ทำประโยชน์ให้สังคมในช่วงวิกฤตนี้

ผมได้บริจาคให้ สภากาชาดไทยและสถานศึกษา บริจาคทุนสร้างหอปฏิบัติธรรม บริจาคให้โรงพยาบาลเพื่อสนับสนุนสุขภาพบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกันโควิด-19 สนับสนุนเกษตรกรไทยในด้านพัฒนาและการศึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพและผลผลิตทางเกษตรที่ดีขึ้น รวมการสนับสนุนพัฒนาสังคมในช่วงนี้เป็นเงินประมาณ 150,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

โครงการที่ 1 โครงการรับซื้อผลผลิตทางเกษตรจากเกษตรลำพูน โดยการดำเนินการ ดังนี้

1.1 การรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรลำพูนโดยตรง ซึ่งสามารถช่วยเหลือเกษตรกรลำพูนให้มีรายได้ที่มั่นคงขึ้นได้ประมาณ 1,000 ครัวเรือนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน

1.2 การรับซื้อผลิตผลทางการเกษตรจากวิสาหกิจชุมชนลำพูนหรือเกษตรกรแปลงใหญ่ จะช่วยเหลือเกษตรกรได้ประมาณ 5,000 ครัวเรือนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน

การรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรโดยตรง โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางสามารถทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

โครงการที่ 2 จัดส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาประสิทธิภาพผลผลิต ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมงานที่ร่วมพัฒาผลิตภัณฑ์ P-80 และควบคุมผลผลิตในองค์กรของผม เข้าไปทำงานวิจัยร่วมกับเกษตรกรในท้องที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพ และจำนวนของผลผลิตให้ได้มากขึ้นในพื้นที่เท่าเดิม ทั้งในด้านการเพาะปลูกพืชผลอื่นๆ นอกฤดูกาลเพาะปลูก ตลอดจนการหาตลาดทั้งในและต่างประเทศให้กับผลผลิตที่คิดค้นขึ้น โดยเฉพาะการปลูกเกษตรปลอดสาร โดยทำโครงการนำร่องในวิสาหกิจชุมชนที่จังหวัดลำพูน จำนวน 1,000 ครัวเรือน

โครงการที่ 3 เปิดพื้นที่ด้านหน้าถนนมิตรภาพ ทางเข้าเมาน์เทน ครีก กอล์ฟรีสอร์ท แอนด์ เรสซิเดนซ์ สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ให้ประชาชนที่มีความเดือดร้อน นำสินค้า ไม่ว่าจะเป็นพืชผักผลไม้ งานฝีมือ โอทอป หรือสินค้าต่างๆ มาวางจำหน่ายโดยไม่คิดว่าค่าใช้จ่ายในช่วงเวลาโควิด-19 เพราะสถานที่แห่งนี้อยู่บนถนนสายหลักสู่ภาคตะวันออก และตะวันออกเฉียงเหนือ และตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เพียง 200 กิโลเมตร จึงเป็นสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยว และนักเดินทางผ่านจำนวนมาก ดังนั้น การนำสินค้ามาขายที่ด้านหน้าถนนมิตรภาพทางเข้าเมาน์เทน ครีก กอล์ฟรีสอร์ท แอนด์ เรสซิเดนซ์ จะทำให้ประชาชนสามารถหารายได้ไว้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้เป็นอย่างดี ในส่วนนี้มีพื้นที่พร้อมจัดไว้เพื่อเป็นตลาดประมาณ 50 ไร่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 8 เดือน

ทั้งนี้ การจัดการพื้นที่จะเป็นไปตามหลักมาตรฐาน (physical distancing) ระหว่างช่วงเวลาโควิด-19 อีกด้วย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 

โครงการที่ 4 การใช้งานด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ผมมีแพลตฟอร์มการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ภายใต้ www.411estore.com โดยผมยินดีเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทยที่มีผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นพืชผักผลไม้ งานฝีมือ งานโอทอป หรือสินค้าต่างๆ สามารถใช้พื้นที่ของ www.411estore.com และใน 411 Application สามารถโพสต์ขายาของได้โดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆ เป็นเวลา 6 เดือน ซึ่งจะทำให้ประชาชนสามารถหารายได้เพิ่มขึ้นในช่วงโควิด-19 และช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบมีอีกช่องทางหนึ่งในการซื้อขายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ผมมีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการแนะนำผู้ประกอบการในการใช้งานด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย

โครงการที่ 5 โครงการ P80 สู้ภัยโควิด-19 ผมขอมอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสมุนไพรจากลำใยสกัดเข้มข้นเพื่อสุขภาพ P-80 ซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่มีสรรพคุณในการช่วยฟื้นฟูร่างกาย ตลอดจนเป็นแหล่งวิตามินซีสูง เปี่ยมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันและต่อต้านไวรัส ช่วยแก้อ่อนเพลียและช่วยให้ผ่อนคลาย ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ป่วยจากการติดเชื้อโควิด-19 ที่พักรักาาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ด้วยหวังว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้บุคคลที่ต้องทำงานอย่างหนักในแนวหน้ามีสุขภาพที่ดี และมีความพร้อมในฝ่าฟันวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน

สุดท้ายนี้ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ผมขอแบ่งปันความลับของ P80 Natural Essence นี้กับท่านนายกรัฐมนตรีว่า P80 เป็นนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีสรรพคุณที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และยังได้รับการรับรองจากสถาบันนานาชาติ และสถาบันรับรองด้นยาและเภสัชโภชนาระดับโลก ADSI (Austrian Drug Screening Institute) ว่า P80 ประกอบด้วย 5 bioactiv compounds มีวิตามินซีสูง ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันและต่อต้านไวรัส

"ผมได้ทดลองรับประทาน P80 นี้เป็นการส่วนตัวเป็นเวลา 7 ปีแล้ว ทำให้สุขภาพผมแข็งแรงแม้วัย 76 ปี ผมยังสามารถเป็นแชมป์กอล์ฟและเทนนิสที่ราชกรีฑาสโมสรได้"