ที่แรกในไทย 'ตู้ขายหน้ากากอนามัยอัตโนมัติ' 24 ชม

ที่แรกในไทย 'ตู้ขายหน้ากากอนามัยอัตโนมัติ' 24 ชม

ตู้ขายหน้ากากอนามัยอัตโนมัติ จำหน่ายสินค้าตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งอยู่ที่หน้าตลาดเสริมสุข2 บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

ตู้ขายหน้ากากอนามัยอัตโนมัติ จำหน่ายสินค้าตลอด 24 ชั่วโมง ในขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย ส่งผลให้หน้ากากอนามัยในประเทศขาดแคลน และ ราคาแพงโดยตู้ดังกล่าว ขายหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ แบบใช้แล้วทิ้ง ราคาชิ้นละ 10 บาท แพ็คละ 10 ชิ้น 100บาทจำหน่ายเป็นแพ็ค ลักษณะเป็นผ้า 3 ชั้น ปลอดภัย ป้องกันแบคทีเรียได้ 95% ตั้งอยู่ที่หน้าตลาดเสริมสุข2 .บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

158787056545

158787057751

158787058813

158787060160

158787061296