สมาชิกกบข. เปลี่ยนแผนการลงทุนรับการระบาดโควิด-19

สมาชิกกบข. เปลี่ยนแผนการลงทุนรับการระบาดโควิด-19

สมาชิก กบข. อาจพิจารณาเปลี่ยนแผนลงทุน ให้สอดคล้องกับตลาดหุ้นทั่วโลกที่ผันผวนระยะสั้นจากการระบาดของโควิด-19 เน้นสร้างผลตอบแทนระยะยาว

นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กล่าวถึงสถานการณ์การลงทุนในตลาดทั่วโลกในขณะนี้ว่ามีการปรับตัวลดลงไปในทิศทางเดียวกั เป็นผลจากความกังวลต่อสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 ในส่วนของ กบข. ยังคงเน้นการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาว แต่ได้มีการปรับกลยุทธ์การลงทุนด้วยการลดสัดส่วนสินทรัพย์เสี่ยงลง เพื่อให้สอดคล้องกับตลาดการลงทุนในปัจจุบัน และคาดการณ์ว่าสถานการณ์ผันผวนจะยังคงต่อเนื่องไปอีกระยะ

อย่างไรก็ตาม สำหรับสมาชิก กบข. ที่ใกล้เกษียณ หรือไม่ต้องการรับความผันผวนในระยะสั้น อาจพิจารณาเปลี่ยนแผนลงทุนเป็นแผนที่มีความผันผวนต่ำ เช่น แผนตลาดเงิน เป็นการชั่วคราว สำหรับสมาชิกที่อายุน้อย มีระยะเวลาการลงทุนนาน หรือ ไม่มีความกังวลต่อความผันผวนระยะสั้น ก็อาจพิจารณาลงทุนในแผนลงทุนเดิม หรือ แผนลงทุนที่มีสัดส่วนหุ้นสูง เช่น แผนหลัก เป็นต้น

สมาชิกสามารถเลือกแผนลงทุนได้ด้วยตนเองที่ My GPF app เมนู “เลือกแผนการลงทุน” หรือ ขอข้อมูลนัดปรึกษาเรื่องแผนการลงทุนได้ที่ ศูนย์ข้อมูลการเงิน กบข “เมนูนัดหมายบริการข้อมูลการเงิน “ หรือ ที่ [email protected]