'ไตรศุลี' ลงพื้นที่ร้อยเอ็ด-อุบลฯ เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย

'ไตรศุลี' ลงพื้นที่ร้อยเอ็ด-อุบลฯ เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย

รัฐบาลห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุล รองโฆษกรบ.ลงพื้นที่ช่วยเหลือในพื้นที่ร้อยเอ็ดและอุบลราชธานี

วันนี้ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น. นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยประสานนำข้าวกล่อง และน้ำดื่ม รวมทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จำเป็นแก่การอพยพ เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ตำบลวังหลวง ที่ลำน้ำยัง (ลำน้ำในพื้นที่)​ เข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรในหมู่บ้านของตำบลวังหลวง ได้แก่ บ้านท่าทางเกวียน และ บ้านท่าวังหลวง มายังจุดอพยพไว้ 2 แห่ง คือ วัดบ้านนาแซง ได้อพยพราษฎรจากบ้านท่าทางเกวียนไว้ จำนวน 17 คน และ เทศบาลตำบลวังหลวง มีราษฎรออกมาอยู่แล้ว 12 คน

ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงประสานความช่วยเหลือกับราษฎรที่ยังไม่อพยพออกจากบ้านเรือน ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเฝ้าระวังไม่ให้เกิดความเสียหาย

สำหรับพื้นที่ในเขตอำเภอเสลภูมิที่ได้รับผลกระทบ มีอยู่ทั้งสิ้น 7 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลวังหลวง ตำบลนาแซง ตำบลศรีวิลัย ตำบลบึงเกลือ ตำบลเหล่าน้อย ตำบลภูเงิน และตำบลโพธิ์ทอง ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 3000 กว่าครัวเรือน โดยตำบลที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดได้แก่ ตำบลวังหลวงและตำบลศรีวิไล
ขณะที่สถานการณ์ในพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าระวังน้ำจากจังหวัดสกลนคร และ จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่อาจเข้าหนุนเอ่อล้นลำน้ำยัง ซึ่งเป็นลำน้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิด

ขณะเดียวกันได้ประสานเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจแก่ญาตินายสมร สู่ขวัญ อายุ 67 ปี ผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี อีกด้วย (ภาพ-bhumjaithai.com)