ยธ.นำร่องโมเดลต้นแบบแก้ยาเสพติดครบวงจร

ยธ.นำร่องโมเดลต้นแบบแก้ยาเสพติดครบวงจร

ยธ.ร่วมสร้างพื้นที่ต้นแบบแก้ปัญหายาเสพติดครบวงจร นำร่องเตาปูน-บางซื่อ พร้อมเสริมเขี้ยวเล็บสนับสนุนชุดตรวจยาเคให้สน.เตาปูน

เมื่อวันที่ 29 ส.ค.62 นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายวีรวัฒน์ เต็งอำนวย รองเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เข้าร่วมหารือโครงการสังคมสีขาว ร่วมกับน.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตบางซื่อ-ดุสิต พ.ต.ท. พิสิฐชัย สุนทรธนปรีดา รองผู้กำกับสน.เตาปูน ถึงแนวทางป้องกันและปรามปราบยาเสพติดในพื้นที่ รวมถึงชี้แจงขั้นตอนในการดำเนินการขออุปกรณ์การตรวจสารเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

นายสามารถ กล่าวว่า การลงพื้นที่ในลักษณะนี้ไม่ใช่เฉพาะเขตดุสิตเท่านั้น กระทรวงยุติธรรมพร้อมให้การสนับสนุนทุกหน่วยงานเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน โดยพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่นำร่องต้นแบบ เป็นโมเดลในการออกพื้นที่ทำงานเชิงรุก พร้อมได้มอบชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ สำหรับคีตามีนหรือยาเคให้กับ สน.บางซื่อ เพื่อใช้ปฏิบัติภารกิจตามแผนในการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ เพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป

สำหรับหน่วยงานที่ต้องขอรับการสนับสนุนชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ขอให้ทำหนังสือแจ้งความประสงค์พร้อมระบุกลุ่มเป้าหมายที่จะดำเนินการ และจำนวนที่ต้องการถึงสำนักงาน ป.ป.ส. รวมทั้งแบบรายงานผลการใช้ชุดตรวจสารเสพติด ภายหลังเสร็จสิ้นปฏิบัติการให้แก่ สำนักงาน ป.ป.ส. ทราบ เพื่อรายงานผลการใช้ชุดตรวจให้ สถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด เพื่อประมาณการความต้องการใช้ชุดตรวจตามลำดับต่อไป