'จิรวุฒิ' เทนเดอร์หุ้น DIGI ราคา 0.21 บาท หลังถือเพิ่มเป็น 41.42%

'จิรวุฒิ' เทนเดอร์หุ้น DIGI ราคา 0.21 บาท หลังถือเพิ่มเป็น 41.42%

"จิรวุฒิ คุวานันท์" จ่อทำเทนเดอร์หุ้น DIGI หลังซื้อหุ้นผ่านบิ๊กล็อต ส่งผลให้สัดส่วนเพิ่มขึ้นแตะ 41.42%

บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) หรือ DIGI แจ้งว่าเมื่อวานนี้ (14 ม.ค.) นายปรเมษฐ์ รังรองธานินทร์ ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 ของบริษัท ได้จำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทผ่านรายการบิ๊กล็อต จำนวน 338,556,100 หุ้น หรือคิดเป็น 21.42% ของทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วของบริษัท ให้กับนายจิรวุฒิ คุวานันท์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 2 ส่งผลให้นายจิรวุฒิ ถือหุ้นบริษัทเพิ่มเป็น 41.42% จากเดิมที่ 20%

ทั้งนี้ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นครั้งนี้ นายจิรวุฒิ มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท โดยมีราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์เท่ากับ 0.21 บาท/หุ้น ตามมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ปัจจุบันโครงสร้างกรรมการบริหาร และกรรมการบริษัทยังไม่เปลี่ยนแปลง และธุรกิจของบริษัทยังคงดำเนินธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ และ e-Business ทั้ง e-Commerce และ e-Payment หากบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท และการเปลี่ยนแปลงธุรกิจใด ๆ บริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป

อนึ่ง รายการบิ๊กล็อตหุ้น DIGI เมื่อวานนี้มี 4 รายการ จำนวน 338,556,100 หุ้น มูลค่าซื้อขาย 71.10 ล้านบาท
เทรดในราคาเฉลี่ยหุ้นละ 0.21 บาท ต่ำกว่าราคาบนกระดานเทรดหลักที่ปิดตลาดที่ 0.26 บาท เพิ่มขึ้น 0.06 บาท (+30%)