ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร วันเอกราชของสาธารณรัฐเบนิน

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร วันเอกราชของสาธารณรัฐเบนิน

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบนิน ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบนิน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบนิน ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบนิน ซึ่งตรงกับวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ความว่า 

ฯพณฯ นายปาทริส ตาลง

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบนิน

กรุงปอร์โต-โนโว

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบนิน ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดี ทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเบนิน

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว