"ในหลวง" มีพระราชสาส์น ถวายพระพรชัยมงคลวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโก

"ในหลวง" มีพระราชสาส์น ถวายพระพรชัยมงคลวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโก

"ในหลวง" โปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโก ในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโก ในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโก ซึ่งตรงกับวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 ความว่า

 

 

สมเด็จพระราชาธิบดีมุฮัมมัดที่ 6 แห่งโมร็อกโก กรุงราบัต ในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชย์ของฝ่าพระบาท หม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโมร็อกโก

 

 

ประเทศไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดกับราชอาณาจักรโมร็อกโก หม่อมฉันเชื่ออย่างแท้จริงว่า ความสัมพันธ์ดังกล่าวจะเป็นรากฐานอันมั่นคงให้ทั้งสองประเทศ ร่วมกันเสริมสร้างความร่วมมือในกิจการด้านต่าง ๆ ให้เพิ่มพูนต่อไปอีกในภายภาคหน้า

 

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว