ในหลวงมีพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัย อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ถึงแก่อสัญกรรม

ในหลวงมีพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัย อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ถึงแก่อสัญกรรม

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ในการที่ นายอาเบะ ชินโซ (Mr. ABE Shinzo) อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ถึงแก่อสัญกรรม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ในการที่ นายอาเบะ ชินโซ (Mr. ABE Shinzo) อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ความว่า  

สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะแห่งญี่ปุ่น

 กรุงโตเกียว

หม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกสะเทือนใจอย่างยิ่ง จากการถึงแก่อสัญกรรมที่โศกเศร้ากะทันหันของนายอาเบะ ชินโซ อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น หม่อมฉันและประชาชนชาวไทย ขอร่วมอาลัยกับประชาชนชาวญี่ปุ่นที่ต้องสูญเสียผู้นำซึ่งเป็นที่เคารพยิ่ง ผู้ซึ่งมีคุณูปการและการอุทิศตน ที่ไม่เพียงแต่ได้รับการยอมรับจากประชาชนในประเทศเท่านั้น หากยังได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางทั่วโลก อีกทั้งภายใต้การนำของท่าน เกียรติภูมิและสถานะการได้รับความยอมรับของประเทศญี่ปุ่นภายในหมู่ประชาคมระหว่างประเทศ นับวันแต่จะเพิ่มพูนยิ่ง ๆ ขึ้น ในด้านความสัมพันธ์ทวิภาคีนั้น นายกรัฐมนตรีอาเบะมีความเชื่อมั่นในมิตรภาพ อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย และได้เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันในทุกทาง มาโดยตลอด โดยเฉพาะความร่วมมือทางด้านการค้าและการลงทุนให้เจริญมั่นคง เพื่อความเป็นน้ำหนึ่ง ใจเดียวกันและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน

หม่อมฉันในนามของประชาชนชาวไทย ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาท และประชาชนชาวญี่ปุ่น รวมทั้งภริยาและครอบครัวของท่านอดีตนายกรัฐมนตรี ในการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นี้

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว