ลดหรือยกเลิกจ่าย “เงินบำนาญ” แก่ข้าราชการบำนาญ จริงหรือ?

ลดหรือยกเลิกจ่าย “เงินบำนาญ” แก่ข้าราชการบำนาญ จริงหรือ?

แชร์ว่อน ลดหรือยกเลิกจ่าย “เงินบำนาญ” แก่ข้าราชการบำนาญ ล่าสุดกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ออกมาชี้แจงแล้วจริงหรือไม่

ตามที่มีข้อความเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ว่าเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ลดหรือยกเลิกจ่าย "เงินบำนาญ" แก่ข้าราชการบำนาญ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีที่มีข้อความเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ว่ากระทรวงการคลัง เริ่มโยนหินถามทางแล้ว จะลดเงินของข้าราชการบำนาญลง หรือยกเลิกเงินบำนาญเหมือนต่างประทศ ทางกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ชี้แจงว่า ไม่เป็นความจริง ปัจจุบันกรมบัญชีกลางยังไม่ได้รับนโยบายให้ลดหรือยกเลิกการจ่ายเงินบำนาญให้แก่ข้าราชการบำนาญแต่อย่างใด

 

ลดหรือยกเลิกจ่าย “เงินบำนาญ” แก่ข้าราชการบำนาญ จริงหรือ?

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

อีกทั้ง พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้นิยามคำว่า "บำนาญ" ไว้ว่า หมายถึง เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมาซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน กล่าวคือ มีเจตนารมณ์ที่จะตอบแทนการเสียสละปฏิบัติงานให้กับประเทศมาด้วยดีเป็นระยะเวลาหนึ่ง

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สามารถติดตามได้ที่โทร. 02 1277000

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ยังไม่มีนโยบายให้ ลดหรือยกเลิกการจ่ายเงินบำนาญให้แก่ข้าราชการบำนาญแต่อย่างใด