"ประกันสังคม" เปรียบเทียบ-สูตรคำนวณ "เงินบำนาญ" ง่ายๆได้เท่าไหร่ลองคิดดู

"ประกันสังคม" เปรียบเทียบ-สูตรคำนวณ "เงินบำนาญ" ง่ายๆได้เท่าไหร่ลองคิดดู

รู้แล้วบอกต่อ "ประกันสังคม" เปรียบเทียบ-สูตรคำนวณ "เงินบำนาญ" ง่ายๆได้เท่าไหร่ลองคิดดู

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ชี้แจง เปรียบเทียบ-สูตรคำนวณ "เงินบำนาญ" ผู้ประกันตนจ่ายเงินประกันสังคมทุกเดือน เมื่อครบ 180 เดือน หรือ 15 ปีขึ้นไป 
สามารถขอรับเงินกรณีบํานาญชราภาพโดยจะได้รับเงินเป็นรายเดือนตลอดชีวิต

เงื่อนไข

  • จ่ายเงินสมบทตั้งแต่ 180 เดือน หรือ 15 ปีขึ้นไป
  • อายุครบ 55 ปี บริบูรณ์
  • สิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน

อ่านข่าว : วิธีดูยอดเงินสะสม "ประกันสังคม" คำนวณเงินชราภาพง่ายๆ รู้เลยได้กี่บาทแล้ว

ผู้ประกันตนสามารถดูเงินสมทบบำนาญ ชราภาพ เบื้องต้นได้จากตารางหรือคำนวณจากสูตรนี้

คำนวณเงินที่ได้รับ 2 กรณี

1. เมื่อผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ 180 เดือน หรือ 15 ปี 
จะได้รับ 20% ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย (ฐานเงินเดือนสูงสุดที่คิดคือ 15,000 บาท)
ตัวอย่างเช่น : ผู้ประกันตนอายุ 55 ปี จ่ายเงินสมทบมาแล้ว15 ปี 
มีรายได้เฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย 15,000 บาท 
ผู้ประกันตนจะได้รับเงินบำนาญ เดือนละ 3,000 บาท 

2️. เมื่อผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเกิน 180 เดือน (15 ปี) ขึ้นไป
จะได้รับ 20% ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย 
(ฐานเงินเดือนสูงสุดที่คิดคือ 15,000 บาท) 
และได้เพิ่ม อีก 1.5% ของทุกปี = 20% + (1.5*จำนวนปี)
ตัวอย่างเช่น ผู้ประกันตนอายุ 60 ปี จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 35 ปี 
มีรายได้เฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย 15,000 บาท 
ผู้ประกันตนจะได้รับเงินบำนาญ เดือนละ 7,500 บาท

"ประกันสังคม" เปรียบเทียบ-สูตรคำนวณ "เงินบำนาญ" ง่ายๆได้เท่าไหร่ลองคิดดู

กรณีผู้รับเงินบำนาญชราภาพถึงแก่ความตายภายใน 60 เดือน (5 ปี) นับแต่เดือนที่มีสิทธิได้รับเงินบำนาญชราภาพ 
ทายาทมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ 10 เท่าของเงินบำนาญชราภาพรายเดือนที่ได้รับคราวสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูลจาก สำนักงานประกันสังคม