พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ฯ ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการบูรณะวัดหนองน้ำขุ่น

พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ฯ ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการบูรณะวัดหนองน้ำขุ่น

พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ฯ ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการบูรณะวัดหนองน้ำขุ่น เป็นการส่วนพระองค์ ณ วัดหนองน้ำขุ่น อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ฯ ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการบูรณะวัดหนองน้ำขุ่น

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปยังวิหาร วัดหนองน้ำขุ่น อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการบูรณะวัดหนองน้ำขุ่น เป็นการส่วนพระองค์ ในการนี้ ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องท้ายที่นั่งบูชา “พระพุทธโสมาภรณ์บวรคุณ” พระประธานประจำวิหาร

โอกาสนี้ ทรงตรวจความเรียบร้อยของภาพจิตรกรรมฝาผนังวิหาร ซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ มีพระดำริให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงจัดสร้างขึ้น เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และทรงแสดงความกตัญญูต่อพระบุพการี 

พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ฯ ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการบูรณะวัดหนองน้ำขุ่น

ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงออกแบบร่วมกับนายปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ จิตรกรรม พุทธศักราช 2557 รองศาสตราจารย์ วิเชษฐ์ สุวิสิทฐ์ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะทำงานกองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เริ่มดำเนินงานตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 แล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม 2565

สำหรับภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นเรื่องราวพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าทรงแสดงความกตัญญูต่อพระพุทธมารดาและพระพุทธบิดา แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่

พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ฯ ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการบูรณะวัดหนองน้ำขุ่น

“ผนังด้านขวาของพระประธาน เป็นเนื้อหาพุทธประวัติเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าโปรดพระพุทธมารดา” การออกแบบโครงสร้างผนังพระพุทธมารดาให้สื่อสัญญะถึงเพศหญิง โดยใช้สีชมพูเป็นสื่อแทนความรัก ความอ่อนหวาน และใช้โครงสร้างของรูปทรงบางส่วนของเรือนร่างอันอ่อนช้อยที่บ่งบอกถึงความเป็นเพศหญิง เพื่อแสดงถึงหน้าที่สำคัญของมารดา คือการให้กำเนิด

“ผนังด้านซ้ายเป็นเนื้อหาพุทธประวัติเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าโปรดพระพุทธบิดาและพระประยูรญาติ” การออกแบบโครงสร้างผนังพระพุทธบิดาให้สื่อสัญญะถึงเพศชาย ใช้สีน้ำเงินเป็นสีภาพรวมของผนัง เป็นสื่อแทนความสงบ หนักแน่น มั่นคง และใช้โครงสร้างกายวิภาคของเพศชายในการแสดงถึงหน้าที่สำคัญของบิดา คือการปกป้อง คุ้มครองให้ครอบครัว ลูก (ประชาชน) มีความปลอดภัย 

พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ฯ ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการบูรณะวัดหนองน้ำขุ่น

เช่นเดียวกับหน้าที่ของกระดูกช่วงทรวงอก ที่ทำหน้าที่ห่อหุ้มอวัยวะสำคัญต่าง ๆ ภายในร่างกาย จึงได้ใช้โครงสร้างของกระดูกช่วงบ่า ไหล่ และทรวงอก ประกอบเป็นโครงสร้างของภาพ เพื่อใส่เนื้อหาเรื่องราวพุทธประวัติในตอนพระพุทธเจ้าโปรดพระพุทธบิดาและประยูรญาติ 

สำหรับ “ผนังฝั่งตรงข้ามพระประธานเป็นภาพเนื้อหาเกี่ยวกับสวรรค์ชั้นดาวดึงส์” ประกอบด้วยอุทยานต่าง ๆ ที่อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ โดยพระอินทร์จะมีช้างเอราวัณเป็นพาหนะที่ใช้ในการเดินทางไปยังอุทยานต่าง ๆ บนสวรรค์

โอกาสนี้ ทรงวางพวงมาลัยสักการะรูปปั้นพระแม่ธรณีบีบมวยผม ซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ มีพระดำริให้ทรงดำเนินการจัดสร้าง บริเวณด้านหน้าวิหาร พร้อมกับการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังวิหาร

พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ฯ ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการบูรณะวัดหนองน้ำขุ่น

จากนั้น ทรงเป็นประธานการประชุมหารือการบูรณะซ่อมแซมวิหารวัดหนองน้ำขุ่น ซึ่งมีระเบียบวาระต่าง ๆ อาทิ การตรวจรับงานภาพจิตรกรรมฝาผนัง รายงานผลดำเนินงานภาพจิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดหนองน้ำขุ่น การบูรณะวิหารวัดหนองน้ำขุ่น ได้แก่ 

งานหลังคา งานทาสี งานเปลี่ยนลูกกรงกระเบื้องเคลือบ งานเปลี่ยนพื้นภายนอกทั้งหมด งานซ่อมแซมโครงการราวระเบียง งานทำความสะอาดพื้นทรายล้างบริเวณบันไดทางเข้าวิหาร 3 ด้าน และงานเปลี่ยนกระเบื้องเชิงชาย ปัจจุบันวัดหนองน้ำขุ่นมีพระมหาสุชัย วราสโภ เป็นเจ้าอาวาส มีพระสงฆ์จำพรรษา 12 รูป

พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ฯ ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการบูรณะวัดหนองน้ำขุ่น

พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ฯ ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการบูรณะวัดหนองน้ำขุ่น

พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ฯ ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการบูรณะวัดหนองน้ำขุ่น

ที่มา : กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์