กรมหมื่นสุทธนารีนาถฯ ประทานพระวโรกาสให้เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เข้าเฝ้าถวายเงินสมทบกองทุนโครงการ ‘เพร็พพระองค์โสมฯ’

กรมหมื่นสุทธนารีนาถฯ ประทานพระวโรกาสให้เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เข้าเฝ้าถวายเงินสมทบกองทุนโครงการ ‘เพร็พพระองค์โสมฯ’

กรมหมื่นสุทธนารีนาถฯ ประทานพระวโรกาสให้เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เข้าเฝ้าถวายเงินรายได้จากคอลเล็คชั่นพิเศษ Pride Collectionที่ทรงออกเเบบด้วยพระองค์เอง สมทบกองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอฯ กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เพื่อใช้ในโครงการ ‘เพร็พพระองค์โสมฯ’ หรือ ‘Princess PrEP’ สภากาชาดไทย

กรมหมื่นสุทธนารีนาถฯ ประทานพระวโรกาสให้เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เข้าเฝ้าถวายเงินสมทบกองทุนโครงการ ‘เพร็พพระองค์โสมฯ’

เพจ HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya เผยแพร่ข้อความประชาสัมพันธ์ว่า วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประทานพระวโรกาสให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประธานกรรมการแบรนด์ SIRIVANNAVARI BANGKOK เข้าเฝ้าถวายเงินรายได้จากคอลเล็คชั่นพิเศษ Pride Collectionที่ทรงออกเเบบด้วยพระองค์เอง

กรมหมื่นสุทธนารีนาถฯ ประทานพระวโรกาสให้เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เข้าเฝ้าถวายเงินสมทบกองทุนโครงการ ‘เพร็พพระองค์โสมฯ’

สมทบกองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอฯ กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เพื่อใช้ในโครงการ ‘เพร็พพระองค์โสมฯ’ หรือ ‘Princess PrEP’ สภากาชาดไทย ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 โดยได้รับพระอนุญาตจากกรมหมื่นสุทธนารีนาถให้เปลี่ยนชื่อกองทุนลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกฯ เป็นกองทุนลดการติดเอดส์ เพื่อให้สามารถใช้เงินกองทุนมาช่วยลดการติดเอดส์ในประชากรกลุ่มอื่นๆ ได้ด้วย อันรวมถึงการเเจกจ่ายยาเพร็พฟรีแก่ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ในระดับชุมชน

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จร่วมด้วย

กรมหมื่นสุทธนารีนาถฯ ประทานพระวโรกาสให้เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เข้าเฝ้าถวายเงินสมทบกองทุนโครงการ ‘เพร็พพระองค์โสมฯ’ กรมหมื่นสุทธนารีนาถฯ ประทานพระวโรกาสให้เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เข้าเฝ้าถวายเงินสมทบกองทุนโครงการ ‘เพร็พพระองค์โสมฯ’