ขาดส่งบ่อย อาจขาดสิทธิผู้ประกันตน "ประกันสังคม" แนะหักเงินสมทบผ่านบัญชีธนาคาร

ขาดส่งบ่อย อาจขาดสิทธิผู้ประกันตน "ประกันสังคม" แนะหักเงินสมทบผ่านบัญชีธนาคาร

แจ้งเตือน ขาดส่งบ่อย อาจขาดสิทธิผู้ประกันตน "ประกันสังคม" แนะหักเงินสมทบผ่านบัญชีธนาคาร มีวิธีการง่ายๆ ตรวจสอบที่นี่

อัปเดตและแจ้งเตือนให้ทราบ ขาดส่งบ่อย อาจขาดสิทธิผู้ประกันตน "ประกันสังคม" แนะหักเงินสมทบผ่านบัญชีธนาคาร

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แจ้งถึง ผู้ประกันตน มาตรา 39 (ม.39) สามารถสมัครหักเงินสมทบผ่านบัญชีธนาคารได้ เพื่อป้องกันขาดส่งบ่อยๆ อาจขาดสิทธิผู้ประกันตน โดยธนาคารจะหักบัญชีเงินฝากทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน

 

เอกสารที่จำเป็น
1. หนังสือยินยอมให้หักเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตนตาม  มาตรา 39 (สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.sso.go.th) ใช้ เฉพาะ ธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารออมสิน
2. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์

ยื่นเอกสารได้ที่ สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้าน
 ธนาคารที่สามารถสมัครได้
1.   ธนาคาร ออมสิน
2.   ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
3.   ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
4.   ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
5.  ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
6.   ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
7.   ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ที่ชำระเงินสมทบโดยวิธีหักบัญชีธนาคาร สามารถพิมพ์และดาวน์โหลดใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ได้ใน 2 วันทำการ นับถัดจากวันที่หักบัญชี จากเว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม (https://www.sso.go.th/erc)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประกันสังคมคลิก หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ขาดส่งบ่อย อาจขาดสิทธิผู้ประกันตน "ประกันสังคม" แนะหักเงินสมทบผ่านบัญชีธนาคาร