ส่องราคาค่าเข้า “อุทยานแห่งชาติ” ทั่วประเทศ หลังปรับราคาใหม่ เริ่ม 7 มิ.ย.65

ส่องราคาค่าเข้า “อุทยานแห่งชาติ” ทั่วประเทศ หลังปรับราคาใหม่ เริ่ม 7 มิ.ย.65

ส่องราคาค่าเข้า “อุทยานแห่งชาติ” ทั่วประเทศ หลังปรับอัตราค่าบริการใหม่ เริ่มวันนี้ (7 มิ.ย.65) ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ผู้พิการ และนักบวช เข้าฟรี

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แจ้งปรับอัตราค่าบริการเข้า "อุทยานแห่งชาติ" ทั่วประเทศ ตามที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา  เผยแพร่ ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเรียกเก็บและการยกเว้นค่าบริการ หรือ ค่าตอบแทน และอัตราค่าบริการหรือค่าตอบแทน ในการให้บริการและการอำนวยความสะดวกในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ที่จะถึงนี้

โดยเป็นการปรับอัตราค่าบริการเข้า "อุทยานแห่งชาติ" ทั่วประเทศ แบ่งเป็น 4 กลุ่มดังนี้

"อุทยานแห่งชาติ" กลุ่มที่ 1

จำนวน 67 แห่ง อัตราค่าบริการชาวไทย เด็ก 10 บาท/คน ผู้ใหญ่ 20 บาท/คน ชาวต่างประเทศ เด็ก 50 บาท/คน ผู้ใหญ่ 100 บาท/คน

ส่องราคาค่าเข้า “อุทยานแห่งชาติ” ทั่วประเทศ หลังปรับราคาใหม่ เริ่ม 7 มิ.ย.65

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

"อุทยานแห่งชาติ" กลุ่มที่ 2

จำนวน 55 แห่ง อัตราค่าบริการชาวไทย เด็ก 20 บาท/คน ผู้ใหญ่ 40 บาท/คน ชาวต่างประเทศ เด็ก 100 บาท/คน ผู้ใหญ่ 200 บาท/คน 

ส่องราคาค่าเข้า “อุทยานแห่งชาติ” ทั่วประเทศ หลังปรับราคาใหม่ เริ่ม 7 มิ.ย.65

"อุทยานแห่งชาติ" กลุ่มที่ 3

จำนวน 9 แห่ง อัตราค่าบริการชาวไทย เด็ก 30 บาท/คน ผู้ใหญ่ 60 บาท/คน ชาวต่างประเทศ เด็ก 150 บาท/คน ผู้ใหญ่ 300 บาท/คน

ส่องราคาค่าเข้า “อุทยานแห่งชาติ” ทั่วประเทศ หลังปรับราคาใหม่ เริ่ม 7 มิ.ย.65  

"อุทยานแห่งชาติ" กลุ่มที่ 4

จำนวน 2 แห่ง อัตราค่าบริการชาวไทย เด็ก 50 บาท/คน ผู้ใหญ่ 100 บาท/คน ชาวต่างประเทศ เด็ก 250 บาท/คน ผู้ใหญ่ 500 บาท/คน ได้แก่

  • อช.หมู่เกาะสิมิลัน จ.พังงา
  • อช.หมู่เกาะสุรินทร์ จ.พังงา

ทั้งนี้ ราคาค่าเข้า “อุทยานแห่งชาติ” ดังกล่าว ไม่รวมอัตราค่าบริการในการนำยานพาหนะเข้าไปในอุทยานแห่งชาติฯ ที่พบว่ารถยนต์ 4 ล้อ เก็บ 30 บาทต่อคัน รถยนต์ 6 ล้อ เก็บ 100 บาทต่อคัน รถยนต์มากกว่า 6 ล้อ แต่ไม่เกิน 10 ล้อ เก็บ 200 บาทต่อคัน รถจักรยานยนต์ เก็บ 20 บาทต่อคัน อากาศยาน (เฮลิคอปเตอร์) เก็บ 2,500 บาทต่อลำ

ส่องราคาค่าเข้า “อุทยานแห่งชาติ” ทั่วประเทศ หลังปรับราคาใหม่ เริ่ม 7 มิ.ย.65

ที่มา : อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช