เช็คชื่อ 7 กลุ่มเสี่ยง กทม.เปิดฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรี ถึง 31 ส.ค.65

เช็คชื่อ 7 กลุ่มเสี่ยง กทม.เปิดฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรี ถึง 31 ส.ค.65

กทม.เปิดฉีดวัคซีนป้องกัน "ไข้หวัดใหญ่" ให้ ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงฟรี ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข - โรงพยาบาลในสังกัด ถึง 31 ส.ค.65

วันที่ 24 พ.ค. นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร(กทม.)เปิดเผยว่า ขณะนี้มีสัญญาณเตือนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A กำลังกลับมาระบาดใหม่ควบคู่กับโควิด-19 โดยเฉพาะประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ 1.หญิงตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 2.เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี 3.ผู้ป่วยโรคเรื้อรังทุกกลุ่มอายุ (โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งได้รับยาเคมีบำบัด และเบาหวาน) 4.ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 5.ผู้พิการทางสมองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 6.โรคธาลัสซีเมีย และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมถึงผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการ และ 7.โรคอ้วนคือ ผู้ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัม หรือดัชนีมวลกายตั้งแต่ 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร 

เช็คชื่อ 7 กลุ่มเสี่ยง กทม.เปิดฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรี ถึง 31 ส.ค.65

นายขจิต กล่าวว่า ทั้งนี้ กทม.จึงเปิดให้บริการเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 69 แห่ง โรงพยาบาลในสังกัด กทม. และโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศโดยจองวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ด้วยการลงทะเบียนผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ 1.ลงทะเบียนผ่าน Application “เป๋าตัง” 2. จองสิทธิด้วยตนเอง ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขของ กทม.ทั้ง 69 แห่ง กรณีไม่สะดวกลงทะเบียนผ่าน Application  และสามารถเข้ารับบริการรูปแบบWalk in ได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือสูติบัตร (กรณีเด็ก) มาด้วยในวันรับบริการวัคซีน ตั้งแต่วันนี้ถึง  31 ส.ค.65 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด 

นายขจิต กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ดังกล่าวครอบคลุมการป้องกันเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ (an A/Victoria/2570/2019 (H1N1) pdm09-like virus, an A/Darwin/9/2021 (H3N2)-like virus; และ a B/Austria/1359417/2021 (B/ictoria lineage)-like virus.) ตามที่ องค์การอนามัยโลก กำหนด เนื่องจากพบว่าประชาชนจำนวนมากไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นป้องกันไข้หวัดใหญ่ซึ่งควรฉีดเป็นประจำทุก 1 ปี โดยไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็ควรเข้ารับบริการฉีดทั้งวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และวัคซีนโควิด-19 ซึ่งเป็นทางออกที่มีความคุ้มค่า 

"โดยวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้มีการยอมรับถึงประสิทธิภาพของวัคซีนจากทั่วโลกและมาตรฐานที่ใช้มาอย่างยาวนาน และยังมีผลการศึกษาวิจัยระบุถึงคุณประโยชน์และประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ พบว่าสามารถลดจำนวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ ลดการใช้ยาปฏิชีวนะ ลดความถี่ในการมาพบแพทย์ ลดการแพร่เชื้อโรค รวมถึงลดการรักษาตัวในห้องฉุกเฉิน และผลโดยรวมยังพบว่าวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่มีประโยชน์มากต่อคนทุกช่วงอายุรวมทั้งผู้ที่ไม่มีโรคประจำตัวด้วย"ปลัด กทม. กล่าว

เช็คชื่อ 7 กลุ่มเสี่ยง กทม.เปิดฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรี ถึง 31 ส.ค.65

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์