"หมอยง" เผย โควิด-19 อยู่ในภาวะขาลง และจะเข้าสู่โรคตามฤดูกาล

"หมอยง" เผย โควิด-19 อยู่ในภาวะขาลง และจะเข้าสู่โรคตามฤดูกาล

"หมอยง" ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ โพสต์อธิบาย "โควิด-19" อยู่ในภาวะขาลง และจะเข้าสู่โรคตามฤดูกาลคล้ายกับไข้หวัดใหญ่

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ศ.นพ. ยง ภู่วรวรรณ หรือ "หมอยง" หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความระบุถึง โควิด-19 อยู่ในภาวะขาลง และจะเข้าสู่โรคตามฤดูกาล

 

 

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หรือ "หมอยง" ระบุว่า จากข้อมูลการระบาดของโรคโควิด-19 อยู่ในภาวะขาลง (รูปที่ 1) และการระบาดต่อไปในอนาคตก็น่าจะมีฤดูกาลคล้ายกับไข้หวัดใหญ่

 

เมื่อย้อนไปดูการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 จะมีการระบาดอย่างมากในปีแรก และต้นปีที่ 2 หลังจากนั้นก็เป็นไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ก็ยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้ ดังแสดงในรูป 2

 

ไข้หวัดใหญ่ระบาดในแต่ละปี ก็ขึ้นอยู่กับชนิดสายพันธุ์ของไข้หวัดใหญ่ ที่มีทั้งไข้หวัดใหญ่ A และ B

 

"หมอยง" เผย โควิด-19 อยู่ในภาวะขาลง และจะเข้าสู่โรคตามฤดูกาล

 

 

การระบาดในแต่ละปี พบได้ตลอดทั้งปีแต่จะพบมาก ตามฤดูกาล โดยมีช่วงสูงสุดระยะแรก หลังเปิดเทอมแรกในฤดูฝน ที่มีโรคทางเดินหายใจสูง และจะสงบลงเมื่อเข้าสู่ช่วงตุลาคม พฤศจิกายน และจะพบการระบาดขึ้นช่วงที่ 2 แต่ต่ำกว่า ในเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม และเมื่อเด็กปิดเทอมเข้าสู่ฤดูร้อน โรคทางเดินหายใจก็จะลดลง และจะไปเพิ่มขึ้นอีกเมื่อเปิดเทอม เป็นไปตามฤดูกาลมาโดยตลอด

 

ในทำนองเดียวกัน เราก็เชื่อว่าการระบาดของ covid-19 ในอนาคต ในปีต่อ ๆ ไป ก็น่าจะมีรูปแบบที่คล้ายกัน

 

การให้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ช่วงระยะเวลาที่ให้ดีที่สุดจึงเป็นก่อนเปิดเทอมแรกให้มีภูมิต้านทานที่สูงในการป้องกันในช่วงฤดูฝน

 

ทำนองเดียวกัน เมื่อเปิดเทอม covid-19 ก็จะเพิ่มสูงขึ้น และถ้าต่อไปโรคโควิด-19 จำเป็นต้องให้วัคซีนทุกปี ช่วงที่ให้วัคซีนดีที่สุด ควรจะเป็นช่วงก่อนที่นักเรียนจะเปิดเทอม

 

"หมอยง" เผย โควิด-19 อยู่ในภาวะขาลง และจะเข้าสู่โรคตามฤดูกาล