แนะ 7 กลุ่มเสี่ยง รีบฉีด “วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี” ก่อนหมด สปสช.ระบุมีจำกัด

แนะ 7 กลุ่มเสี่ยง รีบฉีด “วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี” ก่อนหมด สปสช.ระบุมีจำกัด

ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฟรี แล้วกว่า 6.1 หมื่นคน สปสช.ชวนกลุ่มเป้าหมายรับการฉีดวัคซีนโดยเร็วที่หน่วยบริการบัตรทองใกล้บ้าน ย้ำวัคซีนมีจำนวนจำกัด 4.2 ล้านโดส ครอบคลุมเพียงร้อยละ 36 ของกลุ่มเป้าหมาย

นพ.จักรกริช โง้วศิริ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ตามที่ สปสช. ได้ร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลในปี 2565 จำนวน 4.2 ล้านโดส สิทธิประโยชน์ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

พร้อมเร่งรณรงค์การฉีดที่มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม -31 สิงหาคม 2565 เน้นฉีดให้กับประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ทุกสิทธิการรักษาพยาบาล เพื่อลดอัตราเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนของโรคไข้หวัดใหญ่ 

ทั้งนี้  บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฯ ในปีนี้ เป็นการให้บริการในรูปแบบ Walk in คือใครมาก่อนมีสิทธิได้รับบริการก่อน (First come – Frist serve) โดยเข้ารับการฉีดวัคซีนฯ ได้ที่หน่วยบริการหรือสถานพยาบาลใกล้บ้าน หรืออาจโทรสอบถามกับหน่วยบริการ ก่อนยกเว้นกรุงเทพมหานครที่ยังคงระบบเปิดให้จองฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ล่วงหน้า ด้วยการลงทะเบียนผ่านแอป  “เป๋าตัง” เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยเป็นความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย

 

  • ยอดประชาชนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี เพียง 6 หมื่นกว่าคน

นพ.จักรกริช กล่าวว่า จากข้อมูลการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ผ่านระบบ Dashboard ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 มีประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงเข้าบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฯ แล้วจำนวน 61,413 คน ในจำนวนนี้เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไปมากที่สุดจำนวน 39,899 คน รองลงมาเป็นกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำนวน 35,307 คน ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียจำนวน 1,471 คน และผู้ป่วยโรคอ้วน (น้ำหนัก> 100 กิโลกรัม หรือ BMI > 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร) จำนวน 1,190 คน  

เมื่อดูข้อมูลรายจังหวัด พบว่า 5 จังหวัดแรกที่มีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฯ สูงสุด ดังนี้ กรุงเทพมหานคร มีจำนวนการฉีดวัคซีนฯ มากที่สุดจำนวน 21,932 คน รองลงมา คือ ชลบุรี จำนวน 2,727 คน นนทบุรี จำนวน 2,695 คน สุพรรณบุรี จำนวน 1,897 คน และสมุทรปราการ จำนวน 1,754 คน 

ส่วน 5 อันดับแรกหน่วยบริการที่มีการฉีดวัคซีนสูงสุด คือ รพ.ศิริราช จำนวน 1,420 คน รองลงมา รพ.พระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี จำนวน 1,176 คน รพ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี จำนวน 961 คน รพ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 820 คน และ รพ.ระนอง จำนวน 778 คน  

 

  • ชวนประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เหตุมีจำนวนจำกัด

นพ.จักรกริช กล่าวย้ำว่า ปี 2565 มีประชากรที่อยู่ใน 7 กลุ่มเสี่ยงจำนวน 11,555,334 คน ซึ่งวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฯ ที่ สปสช.จัดสรรเพื่อให้บริการมีจำนวน 4.2 ล้านโดส หรืออยู่ที่ร้อยละ 36.35 ของกลุ่มเป้าหมายเท่านั้น ดังนั้นขอให้ประชาชนที่อยู่ใน 7 กลุ่มเสี่ยง รีบเข้ารับการฉีดวัคซีนฯ ได้ที่หน่วยบริการหรือสถานพยาบาลใกล้บ้าน หรืออาจโทรสอบถามกับหน่วยบริการก่อน ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยจากภาวะโรคที่รุนแรงหรือเสียชีวิตหากติดเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่ พร้อมขอความร่วมมือหน่วยบริการในการร่วมให้บริการฉีดวัคซีนฯ ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายด้วย 

สำหรับ ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ในการรับบริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฯ  ได้แก่

1) หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป (ให้บริการตลอดทั้งปี)

2) เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปีทุกคน

3) ผู้มีโรคเรื้อรัง ดังนี้ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน

4) บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป

5) โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)

6) โรคอ้วน (น้ำหนัก> 100 กิโลกรัม หรือ BMI > 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)

7) ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้            

ทั้งนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330 หรือช่องทางระบบออนไลน์ทั้งไลน์ สปสช. ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6 และ Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://www.facebook.com/NHSO.Thailand