เช็กปฏิทิน "วันพระเดือนพฤษภาคม 2565" มีวันไหนบ้าง?

เช็กปฏิทิน "วันพระเดือนพฤษภาคม 2565" มีวันไหนบ้าง?

เช็กปฏิทิน "วันพระเดือนพฤษภาคม 2565" ตรงกับวันใดบ้าง ที่สำคัญเดือนนี้มีวันสำคัญ คือ "วันวิสาขบูชา" วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6

เดือนพฤษภาคม เปิดปฏิทินเช็ก "วันพระเดือนพฤษภาคม 2565" ตรงกับวันใดบ้าง "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" จึงได้รวบรวมมาให้แล้ว

ปฏิทิน "วันพระเดือนพฤษภาคม 2565" 

  • วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6 
  • วันอาทิตย์ที่  15  พฤษภาคม 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6  "วันวิสาขบูชา"

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

"วันวิสาขบูชา" หนึ่งในวันสำคัญทางศาสนาพุทธที่มีความเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า กล่าวคือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งเกิดขึ้นในวันที่ตรงกันทั้ง 3 คราว (แต่ต่างปีกัน) คือ

1. เจ้าชายสิทธัตถะ "ประสูติ" ที่พระราชอุทยานลุมพินีวัน ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับเทวทหะ เมื่อเช้าวันศุกร์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีจอ ก่อนพุทธศักราช 80 ปี (ปัจจุบันคือลุมพินีวัน ประเทศเนปาล)

2. เจ้าชายสิทธัตถะ "ตรัสรู้" เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพระชนมายุ 35 พรรษา ณ ใต้ร่มไม้ศรีมหาโพธิ์ ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม ในตอนเช้ามืดวันพุธ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีระกา ก่อนพุทธศักราช 45 ปี หลังจากออกผนวชได้ 6 ปี (ปัจจุบันคือพุทธคยา เมืองคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย)

3. พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ "ปรินิพพาน" เมื่อวันอังคาร ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเส็ง ขณะที่ทรงมีพระชนมายุได้ 80 พรรษา ณ สาลวโนทยาน ของมัลลกษัตริย์ เมืองกุสินารา แคว้นมัลละ (ปัจจุบันคือเมืองกุสีนคร แคว้นอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย)

ปัจจุบัน วันวิสาบูชา ได้รับการประกาศให้เป็นวันหยุดราชการในประเทศไทย โดยพุทธศาสนิกชน ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เข้าวัดทำบุญ ตักบาตร ฟังเทศเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิต ถือศีล ปฏิบัติธรรม สร้างบุญบารมีให้ตนเอง และการ"เวียนเทียน/เวียนเทียนออนไลน์" เพื่อเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงสุดต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

  • วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 แรม 8 ค่ำ เดือน 6 "วันอัฏฐมีบูชา"

ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ แห่งเดือนวิสาขะ (เดือน 6) ของทุกปี ซึ่งนับเป็น วันคล้ายวันถวายพระเพลิง พระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลังเสด็จ​ดับขันธปรินิพพานได้ 8 วัน

  • วันจันทร์ที่  30 พฤษภาคม 2565 แรม 15 ค่ำ เดือน 6