"วันพืชมงคล 2565" เช็คที่นี่ จุดขึ้นทางด่วนฟรี สัปดาห์วันหยุดยาว

"วันพืชมงคล 2565" เช็คที่นี่ จุดขึ้นทางด่วนฟรี สัปดาห์วันหยุดยาว

13 พฤษภาคม 2565 "วันพืชมงคล 2565" เช็คจุดขึ้นทางด่วนฟรี การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม แจ้งยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษ รวมถึง วันวิสาขบูชา 2565 ซึ่งถือเป็นสัปดาห์วันหยุดยาว

13 พฤษภาคม 2565 วันพืชมงคล "วันพืชมงคล 2565" เช็คจุดขึ้นทางด่วนฟรี การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม แจ้งยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษ รวม 3 สายทาง ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่าน ทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน รวม 60 ด่าน

 

 

ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 วันพืชมงคล "วันพืชมงคล 2565" การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษ รวม 3 สายทาง ดังนี้

  • ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน
  • ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่าน
  • ทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน

 

ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 วันพืชมงคล ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. จำนวน 1 วัน ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ตามที่ กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) ร่วมปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ทางพิเศษศรีรัช รวมถึงส่วน D) และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด(ทางพิเศษอุดรรัถยา) ฉบับแก้ไขใหม่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุด

 

นอกจากนี้ใน วันวิสาขบูชา ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่ 15 พ.ค.2565 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ก็สามารถขึ้นทางด่วนจุดดังกล่าวได้ฟรีเช่นกัน

 

\"วันพืชมงคล 2565\" เช็คที่นี่ จุดขึ้นทางด่วนฟรี สัปดาห์วันหยุดยาว

 

\"วันพืชมงคล 2565\" เช็คที่นี่ จุดขึ้นทางด่วนฟรี สัปดาห์วันหยุดยาว

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์