"วันวิสาขบูชา" 15 พ.ค.65 "สวนโมกข์กรุงเทพ" ชวนร่วมทำบุญตักบาตร เวียนเทียน

"วันวิสาขบูชา" 15 พ.ค.65 "สวนโมกข์กรุงเทพ" ชวนร่วมทำบุญตักบาตร เวียนเทียน

"วันวิสาขบูชา" 15 พฤษภาคม 2565 "สวนโมกข์กรุงเทพ" ขอเชิญชวนกัลยาณมิตร ร่วมทำบุญตักบาตร เวียนเทียน ล้อมวงสนทนา และปฏิบัติเพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค ในวันวิสาขปุรณมีบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 

เนื่องใน "วันวิสาขบูชา" 15 พฤษภาคม 2565 "สวนโมกข์กรุงเทพ" ขอเชิญชวนกัลยาณมิตร ร่วมทำบุญตักบาตร เวียนเทียน ล้อมวงสนทนา และปฏิบัติเพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค ในวัน วิสาขปุรณมีบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ซึ่งเป็นวาระเดือนประสูติของพระพุทธเจ้า เดือนเกิดของพุทธทาสภิกขุ ปัญญานันทภิกขุ อุบาสิการัญจวน  และครบรอบ 90 ปีสวนโมกข์ไชยา โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้งแบบออนไลน์ และในพื้นที่ (รับเฉพาะผู้ลงทะเบียน)

"วันวิสาขบูชา" 15 พ.ค.65 "สวนโมกข์กรุงเทพ" ชวนร่วมทำบุญตักบาตร เวียนเทียน

สำหรับ กิจกรรมในวันวิสาขบูชา 2565 เริ่มตั้งแต่ เวลา 08.00 - 22.00 น. ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ) ประกอบด้วย

- ภาคเช้า (08.00 - 11.00 น.) ทำบุญตักบาตร, สมาทานศีล, ฟังธรรม, เวียนเทียน

- ภาคบ่าย (13.00 - 18.00 น. ) อานาปานสติภาวนา โดย พระจักรี จักกวโร วัดธารน้ำไหล สวนโมกขพลาราม , ถกกันให้ถึงธรรม EP 9.2 ‘สู่ศตวรรษของชาวสวนโมกข์’

- "เวียนเทียน" ภาคค่ำ (18.00 - 22.00 น.) เพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค ฯลฯ  สามารถอ่านกำหนดการเพิ่มเติมคลิก

"วันวิสาขบูชา" 15 พ.ค.65 "สวนโมกข์กรุงเทพ" ชวนร่วมทำบุญตักบาตร เวียนเทียน

สำหรับผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม คลิกที่นี่

ทั้งนี้ สามารถ ร่วมเป็นจิตอาสางานธรรม หรือลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ได้ที่ register.bia.or.th และร่วมเป็นเจ้าภาพอาหาร เพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (จำนวนกี่กล่องก็ได้ สามารถแจ้งความจำนงติดต่อฝ่ายงานกิจกรรม 094 894 4554) และร่วมเป็นจิตอาสางานธรรม ทั้งงานลงทะเบียน แยกของใส่บาตร ฯลฯ

"วันวิสาขบูชา" 15 พ.ค.65 "สวนโมกข์กรุงเทพ" ชวนร่วมทำบุญตักบาตร เวียนเทียน

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่
1. ต้องมีการฉีดวัคซีนครบโดส อย่างน้อย 2 เข็ม (แนบใบรับรองในการลงทะเบียน)
2. เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ขอให้อยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง และหากมีผลตรวจ ATK โปรดนำมาแสดงวันกิจกรรม