ในหลวง ทอดพระเนตรพระยาแรกนาหว่านข้าว พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

ในหลวง ทอดพระเนตรพระยาแรกนาหว่านข้าว พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

ในหลวง พระราชินี เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จฯ จากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงไปยังแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทอดพระเนตรพระยาแรกนาหว่านข้าวในแปลงนาสาธิต สำหรับปลูกไว้เก็บเมล็ดพันธุ์ เพื่อใช้ในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในปีต่อๆ ไป

ในหลวง ทอดพระเนตรพระยาแรกนาหว่านข้าว พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

วันนี้ (13พ.ค.65 ) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงไปยังแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทอดพระเนตรพระยาแรกนาหว่านข้าวในแปลงนาสาธิต สำหรับปลูกไว้เก็บเมล็ดพันธุ์ เพื่อใช้ในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในปีต่อๆ ไป

เวลา 09.59 น. ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงบริเวณแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เสด็จเข้าพลับพลาพิธี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พระยาแรก เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายบังคม แล้วออกไปประกอบพิธีแรกนา พร้อมด้วยเทพีคู่หาบทอง - เงิน เมื่อพระยาแรกนาประกอบพิธีเสร็จแล้ว พระยาแรกนา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายบังคม สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ

ในหลวง ทอดพระเนตรพระยาแรกนาหว่านข้าว พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ในหลวง ทอดพระเนตรพระยาแรกนาหว่านข้าว พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

ในหลวง ทอดพระเนตรพระยาแรกนาหว่านข้าว พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ