พัชรวาท ห่วง ปะการังฟอกขาว กำชับ ทช. ติดตามใกล้ชิดทั้งอ่าวไทยและอันดามัน

พัชรวาท ห่วง ปะการังฟอกขาว กำชับ ทช. ติดตามใกล้ชิดทั้งอ่าวไทยและอันดามัน

'พัชรวาท' ลงพื้นที่ จ.ภูเก็ต ห่วงปัญหา 'ปะการังฟอกขาว' กำชับ ทช. ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด ทั้งอ่าวไทยและอันดามัน

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วย ร.อ.รชฏ พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยมีนายชิดชนก สุขมงคล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้การต้อนรับ เพื่อติดตามรับฟังสถานการณ์ปัญหา 'ปะการังฟอกขาว' ในพื้นที่อ่าวไทยและอันดามัน

 

 

โดยพบว่า 'ปัญหาปะการังฟอกขาว' จะพบมากในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ซึ่งทาง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ได้รับความร่วมมือจาก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และภาคีเครือข่ายต่างๆ ในการแจ้งเบาะแสปะการังฟอกขาว ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้น รวมถึงได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือ และกำหนดมาตรการสำหรับดูแล ฟื้นฟูปะการัง เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูแนวปะการังไปสู่ความอุดมสมบูรณ์ทางทะเลต่อไป

 

 

โอกาสนี้ พล.ต.อ.พัชรวาท ได้กล่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน พร้อมกำชับให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาวอย่างใกล้ชิด เพื่อดูแลรักษาระบบนิเวศทางทะเลของไทยให้ดียิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ รมว.ทส. และคณะ ยังได้ร่วมปล่อยเต่าทะเล และฉลามกบ คืนสู่ทะเลธรรมชาติ ณ บริเวณชายหาดด้านข้างโรงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอีกด้วย

 

พัชรวาท ห่วง ปะการังฟอกขาว กำชับ ทช. ติดตามใกล้ชิดทั้งอ่าวไทยและอันดามัน

 

พัชรวาท ห่วง ปะการังฟอกขาว กำชับ ทช. ติดตามใกล้ชิดทั้งอ่าวไทยและอันดามัน

 

พัชรวาท ห่วง ปะการังฟอกขาว กำชับ ทช. ติดตามใกล้ชิดทั้งอ่าวไทยและอันดามัน

 

พัชรวาท ห่วง ปะการังฟอกขาว กำชับ ทช. ติดตามใกล้ชิดทั้งอ่าวไทยและอันดามัน