ในหลวงมีพระราชสาส์นอำนวยพรวันเอกราชรัฐอิสราเอล

ในหลวงมีพระราชสาส์นอำนวยพรวันเอกราชรัฐอิสราเอล

ในหลวงโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของรัฐอิสราเอล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งรัฐอิสราเอล ในโอกาสวันเอกราชของรัฐอิสราเอล ซึ่งตรงกับวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ความว่า

ฯพณฯ นายอิซฮาก เฮอร์โซก

ประธานาธิบดีแห่งรัฐอิสราเอล

รัฐอิสราเอล

ในโอกาสวันเอกราชของรัฐอิสราเอล ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพร ให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดี ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอิสราเอลมีความผาสุกและเจริญรุ่งเรืองสืบไป

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความเข้าใจอันดีและความผูกพันฉันมิตรระหว่างประเทศเราทั้งสอง จะช่วยยกระดับความร่วมมือที่กว้างขวางของทั้งสองฝ่ายให้เพิ่มพูนขึ้นไปอีกในอนาคต

(พระปรมาภิไธย)  มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว