ในหลวงมีพระราชสาส์นอำนวยพรวันรัฐธรรมนูญ วันชาติโปแลนด์

ในหลวงมีพระราชสาส์นอำนวยพรวันรัฐธรรมนูญ วันชาติโปแลนด์

ในหลวงโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันรัฐธรรมนูญและวันชาติโปแลนด์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ ในโอกาสวันรัฐธรรมนูญและวันชาติของสาธารณรัฐโปแลนด์ ซึ่งตรงกับวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ความว่า

ฯพณฯ นายอันด์เช ดูดา 

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์

กรุงวอร์ซอ

ในโอกาสวันรัฐธรรมนูญและวันชาติของสาธารณรัฐโปแลนด์ ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความสงบร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโปแลนด์

มิตรภาพที่มีมายาวนานระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐโปแลนด์ได้เจริญงอกงามมาอย่างต่อเนื่อง กอปรกับปี 2022 นี้ เป็นปีที่สำคัญยิ่งในวาระครบ 50 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศของเราทั้งสอง ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ทั้งสองฝ่ายจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างโอกาสใหม่ ๆ ในการกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือให้แน่นแฟ้นต่อไปในภายภาคหน้า 

(พระปรมาภิไธย)  มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว