ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้เปิดปราสาทพระเทพบิดร ให้ปชช.ถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช วันฉัตรมงคล 2565

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้เปิดปราสาทพระเทพบิดร ให้ปชช.ถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช วันฉัตรมงคล 2565

ในหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปิดปราสาทพระเทพบิดร ให้พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และประชาชน ถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช เนื่องในวันฉัตรมงคล

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้เปิดปราสาทพระเทพบิดร ให้ปชช.ถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช วันฉัตรมงคล 2565

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เปิดปราสาทพระเทพบิดรให้พระบรมวงศานุวงศ์ ราชการ และประชาชน เข้าถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช เนื่องในการพระราชพิธีฉัตรมงคล พุทธศักราช 2565

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้เปิดปราสาทพระเทพบิดร ให้ปชช.ถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช วันฉัตรมงคล 2565

วันนี้ (4 พ.ค.65) ที่ปราสาทพระเทพบิดร พระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เปิดปราสาทพระเทพบิดร ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ให้พระบรมวงศานุวงศ์ ราชการ และประชาชน เข้าถวายบังคมสมเด็จพระบูรพกษัตริยาธิราช

เนื่องในการพระราชพิธีฉัตรมงคล พุทธศักราช 2565 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ โดยทรงประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณี

ทั้งนี้ ที่บริเวณท้องสนามหลวง (ทิศเหนือ) เวลา 12.00 น. ทหารบก ทหารเรือ และทหารอากาศ ยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติ ฝ่ายละ 21 นัด เนื่องในการพระราชพิธีฉัตรมงคล พุทธศักราช 2565

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้เปิดปราสาทพระเทพบิดร ให้ปชช.ถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช วันฉัตรมงคล 2565 ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้เปิดปราสาทพระเทพบิดร ให้ปชช.ถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช วันฉัตรมงคล 2565 ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้เปิดปราสาทพระเทพบิดร ให้ปชช.ถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช วันฉัตรมงคล 2565

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้เปิดปราสาทพระเทพบิดร ให้ปชช.ถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช วันฉัตรมงคล 2565

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้เปิดปราสาทพระเทพบิดร ให้ปชช.ถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช วันฉัตรมงคล 2565

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้เปิดปราสาทพระเทพบิดร ให้ปชช.ถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช วันฉัตรมงคล 2565 ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้เปิดปราสาทพระเทพบิดร ให้ปชช.ถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช วันฉัตรมงคล 2565