ชมภาพ ในหลวง ราชินี ทรงประกอบพิธียกฉัตร ประดิษฐานเหนือพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดมหาวนาราม อุบลราชธานี

ชมภาพ ในหลวง ราชินี ทรงประกอบพิธียกฉัตร ประดิษฐานเหนือพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดมหาวนาราม อุบลราชธานี

ในหลวง ราชินี เสด็จฯไปทรงประกอบพิธียกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระประธานพระวิหาร “พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง”ณ วัดมหาวนาราม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

ชมภาพ ในหลวง ราชินี ทรงประกอบพิธียกฉัตร ประดิษฐานเหนือพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดมหาวนาราม อุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต ไปทรงประกอบพิธียกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระประธานพระวิหาร “พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง” ณ วัดมหาวนาราม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะแบบล้านช้าง ก่ออิฐถือปูน ลงรักปิดทอง ขนาดหน้าตักกว้าง 3 เมตร ความสูงจากเรือนแท่นถึงเปลวพระโมลี 5 เมตร มีซุ้มเรือนแก้ว

ชมภาพ ในหลวง ราชินี ทรงประกอบพิธียกฉัตร ประดิษฐานเหนือพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดมหาวนาราม อุบลราชธานี

คำว่า “อินทร์” หมายถึง พระอินทร์ ส่วนคำว่า “แปลง” หมายถึง “สร้าง” มีความหมายว่า พระอินทร์ เป็นผู้สร้าง เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอุบลราชธานี มีอายุกว่า 200 ปี ประดิษฐานอยู่ในพระวิหาร วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเดิมเป็นวัดราษฎร์และยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อปี พ.ศ. 2521 

ชมภาพ ในหลวง ราชินี ทรงประกอบพิธียกฉัตร ประดิษฐานเหนือพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดมหาวนาราม อุบลราชธานี

ชมภาพ ในหลวง ราชินี ทรงประกอบพิธียกฉัตร ประดิษฐานเหนือพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดมหาวนาราม อุบลราชธานี

ในการนี้ โดยดำริของสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชน เห็นควรให้จัดสร้างฉัตรขาวขลิบทอง 5 ชั้น ถวายองค์พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในพระพุทธศาสนา โดยฉัตรขาวขลิบทอง 5 ชั้น มีความกว้าง 2 เมตร ความสูง 3.6 เมตร ใส่พวงแก้ว โครงทำด้วยไม้สัก 

ยอดไม้สักแกะลาย ใช้ผ้าขาวนวล ขลิบขอบทองระบาย 2 ชั้น ใส่อุบะพวงจำปาทอง ขึ้นประดิษฐานเหนือเศียร “พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง” เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในพระพุทธศาสนา เป็นเกียรติประวัติ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชนที่เดินทางมากราบสักการะสืบไป โดยจะมีการทำบุญตักบาตร เทศน์มหาชาติชาดก และสรงน้ำปิดทอง “พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง” ในวันเพ็ญเดือน 5 หรือเดือนเมษายนของทุกปี ซึ่งจะมีพุทธศาสนิกชนในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล และร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ชมภาพ ในหลวง ราชินี ทรงประกอบพิธียกฉัตร ประดิษฐานเหนือพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดมหาวนาราม อุบลราชธานี ชมภาพ ในหลวง ราชินี ทรงประกอบพิธียกฉัตร ประดิษฐานเหนือพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดมหาวนาราม อุบลราชธานี ชมภาพ ในหลวง ราชินี ทรงประกอบพิธียกฉัตร ประดิษฐานเหนือพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดมหาวนาราม อุบลราชธานี ชมภาพ ในหลวง ราชินี ทรงประกอบพิธียกฉัตร ประดิษฐานเหนือพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดมหาวนาราม อุบลราชธานี ชมภาพ ในหลวง ราชินี ทรงประกอบพิธียกฉัตร ประดิษฐานเหนือพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดมหาวนาราม อุบลราชธานี ชมภาพ ในหลวง ราชินี ทรงประกอบพิธียกฉัตร ประดิษฐานเหนือพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดมหาวนาราม อุบลราชธานี ชมภาพ ในหลวง ราชินี ทรงประกอบพิธียกฉัตร ประดิษฐานเหนือพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดมหาวนาราม อุบลราชธานี

ชมภาพ ในหลวง ราชินี ทรงประกอบพิธียกฉัตร ประดิษฐานเหนือพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดมหาวนาราม อุบลราชธานี

ชมภาพ ในหลวง ราชินี ทรงประกอบพิธียกฉัตร ประดิษฐานเหนือพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดมหาวนาราม อุบลราชธานี ชมภาพ ในหลวง ราชินี ทรงประกอบพิธียกฉัตร ประดิษฐานเหนือพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดมหาวนาราม อุบลราชธานี

ชมภาพ ในหลวง ราชินี ทรงประกอบพิธียกฉัตร ประดิษฐานเหนือพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดมหาวนาราม อุบลราชธานี

ชมภาพ ในหลวง ราชินี ทรงประกอบพิธียกฉัตร ประดิษฐานเหนือพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดมหาวนาราม อุบลราชธานี ชมภาพ ในหลวง ราชินี ทรงประกอบพิธียกฉัตร ประดิษฐานเหนือพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดมหาวนาราม อุบลราชธานี

ชมภาพ ในหลวง ราชินี ทรงประกอบพิธียกฉัตร ประดิษฐานเหนือพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดมหาวนาราม อุบลราชธานี

ชมภาพ ในหลวง ราชินี ทรงประกอบพิธียกฉัตร ประดิษฐานเหนือพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดมหาวนาราม อุบลราชธานี

ชมภาพ ในหลวง ราชินี ทรงประกอบพิธียกฉัตร ประดิษฐานเหนือพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดมหาวนาราม อุบลราชธานี ชมภาพ ในหลวง ราชินี ทรงประกอบพิธียกฉัตร ประดิษฐานเหนือพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดมหาวนาราม อุบลราชธานี

ชมภาพ ในหลวง ราชินี ทรงประกอบพิธียกฉัตร ประดิษฐานเหนือพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดมหาวนาราม อุบลราชธานี

ชมภาพ ในหลวง ราชินี ทรงประกอบพิธียกฉัตร ประดิษฐานเหนือพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดมหาวนาราม อุบลราชธานี