ในหลวงมีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระนามสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปน

ในหลวงมีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระนามสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปน

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น ในโอกาสวันเฉลิมพระนามสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปน ในโอกาสวันเฉลิมพระนามของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปน ซึ่งตรงกับวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ความว่า

สมเด็จพระราชาธิบดีเฟลีเปที่ 6 แห่งสเปน

กรุงมาดริด

ในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันเฉลิมพระนามของฝ่าพระบาท หม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่ง ที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความสงบสุขและความวัฒนาถาวรของประเทศและประชาชนชาวสเปน

ประเทศไทยและราชอาณาจักรสเปนมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดสนิทสนมเสมอมา  หม่อมฉันเชื่อมั่นว่า มิตรภาพดังกล่าวจะเป็นปัจจัยสำคัญในการขยายความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือกัน ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น อันจะก่อเกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไปในภายภาคหน้า

 

(พระปรมาภิไธย)  มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว