"ทหารเกณฑ์ 2565" บรรยากาศทหารใหม่ผลัด 1 เข้ารายงานตัววันที่ 3

"ทหารเกณฑ์ 2565" บรรยากาศทหารใหม่ผลัด 1 เข้ารายงานตัววันที่ 3

"ทหารเกณฑ์ 2565" ทหารใหม่ เข้าสู่วันที่ 3 แล้ว บรรยากาศที่ทหารกองประจำการผลัดที่ 1/65 ได้ทยอยเดินทางเข้ารายงานตัวยังหน่วยต่างๆ

(3 พ.ค.2565) "ทหารเกณฑ์ 2565" ทหารใหม่ เข้าสู่วันที่ 3 แล้ว บรรยากาศที่ทหารกองประจำการผลัดที่ 1/65 ได้ทยอยเดินทางเข้ารายงานตัวยังหน่วยต่างๆ โดยขั้นตอนการกักตัวทหารกองประจำการก่อนการฝึกตามมาตรการป้องกันโควิด-19 นั้นจะเริ่มหลังจากวันที่ 4 พ.ค.2565 ไปแล้ว (วันที่ 1 - 4 พ.ค.2565 จะเป็นขั้นตอนการรับตัวทหารใหม่เข้าหน่วย)

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "เกณฑ์ทหาร 2565" คึกคัก วันนี้วันแรก

- อัปเดต "เกณฑ์ทหาร 2565" ขั้นตอน-จำนวนที่ต้องการ ช่วง 1-20 เม.ย.นี้

 

สำหรับการกักตัวทหารใหม่นั้น จะดูจากประวัติการได้รับวัคซีนโควิด-19 มาก่อนเป็นหลัก โดยใครที่ได้รับวัคซีนมาแล้วอย่างน้อย 2 เข็มขึ้นไป จะให้กักตัวเป็นเวลา 7 วันก่อนทำการฝึก ส่วนคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือไม่ครบ 2 เข็มให้กักตัว 14 วัน แยกจากกลุ่มอื่นและตรวจ ATK ซ้ำทุก 7 วัน จนกว่าจะฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม จึงจะฝึกร่วมกับกลุ่มอื่นได้ (หลังการกักตัวครบ 7 วัน ให้ทำการฝึกแยกเฉพาะกลุ่ม ไม่ฝึกร่วมกับกลุ่มอื่น จนกว่าจะฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม) และถ้ามีผู้ติดเชื้อ ให้แยกกักรักษาใน community isolation ของหน่วยทันที ตามแนวทางการรักษาของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

 

พร้อมเน้นย้ำ ระหว่างกักตัวทหารใหม่ งดทำการฝึกทางทหารทุกประเภท ให้หน่วยสอนอบรมโดยใช้สื่อการสอน หรือการอบรมผ่านระบบสื่อสารออนไลน์เป็นหลัก และจะเริ่มการฝึกตามระเบียบและหลักสูตรการฝึกฯ (6 สัปดาห์) ตั้งแต่ 11 พ.ค.2565 เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 17 มิ.ย.2565 และต่อด้วยการฝึกเฉพาะหน้าที่ตั้งแต่ 20 มิ.ย. - 8 ก.ค. 65 (3 สัปดาห์) ยกเว้นทหารใหม่เหล่าแพทย์ (8 สัปดาห์)

 

"ทหารเกณฑ์ 2565" บรรยากาศทหารใหม่ผลัด 1 เข้ารายงานตัววันที่ 3

 

อีกเรื่องที่สำคัญคือ การติดต่อพูดคุยระหว่างทหารใหม่กับครอบครัวผ่านโทรศัพท์มือถือ ตรงนี้ทุกหน่วยฝึกฯ จะมีเวลาให้ทหารใหม่ได้ใช้เครื่องมือสื่อสารได้ ภายหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกในช่วงเย็นของทุกวัน รวมไปถึงช่วงกักตัวในห้วงนี้ด้วย 


สุดท้าย เกี่ยวกับการศึกษาต่อระหว่างการเป็นทหารกองประจำการในแขนงต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้มีมากขึ้น ทางหน่วยต่างๆเองก็มีการจัดเตรียมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเอาไว้สำหรับทหารใหม่ที่มีความสนใจทั้งในระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย เพื่อให้ทหารกองประจำการมีคุณวุฒิสูงขึ้น รวมถึงการฝึกอบรมวิชาชีพสายต่างๆเพื่อเป็นประโยน์แก่ตนเองหลังปลดประจำการต่อไป

 

"ทหารเกณฑ์ 2565" บรรยากาศทหารใหม่ผลัด 1 เข้ารายงานตัววันที่ 3

 

"ทหารเกณฑ์ 2565" บรรยากาศทหารใหม่ผลัด 1 เข้ารายงานตัววันที่ 3

 

"ทหารเกณฑ์ 2565" บรรยากาศทหารใหม่ผลัด 1 เข้ารายงานตัววันที่ 3

 

CR : SMART Soldiers Strong ARMY