เช็คสิทธิ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เดือนพฤษภาคม 2565 จ่ายอะไรบ้าง ?

เช็คสิทธิ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เดือนพฤษภาคม 2565 จ่ายอะไรบ้าง ?

เช็คสิทธิ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" เดือนพฤษภาคม 2565 จ่ายอะไรบ้าง กรมบัญชีกลาง โอนเงินเข้า "บัตรคนจน" วันที่เท่าไร สะสมในเดือนถัดไปได้ไหม?

ติดตามความคืบหน้าภายหลังจาก ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการลดค่าครองชีพ และมาตรการลดภาระราคาพลังงานให้กับประชาชนจากสถานการณ์สงครามระหว่างยูเครน - รัสเซีย ในช่วง 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค. - ก.ค.2565  โดยหนึ่งในนั้นมีการเพิ่มเงินช่วยเหลือเพื่อซื้อก๊าซหุงต้ม ให้แก่ผู้มี "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" 3.6 ล้านคน โดยเพิ่มเงินจากเดิม 45 บาท เป็น 100 บาท/ 3 เดือน และส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม เดือนละ 100 บาท สำหรับผู้ค้าหาบเร่แผงลอยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวนประมาณ 5,500 คน

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รายงานต่อเนื่องเกี่ยวกับ "การจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" ของ กรมบัญชีกลาง ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2565 มีสิทธิอะไรบ้าง? และจะได้วันที่เท่าไร? ดังนี้

เช็คสิทธิ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เดือนพฤษภาคม 2565 จ่ายอะไรบ้าง ?

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ทุกวันที่ 1 ของเดือน (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

- วงเงินซื้อสินค้า 200/300 บาท

- ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน (จากเดิมที่ได้รับส่วนลด 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน) 

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย 

  • ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน 
  • ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน 
  • ค่าโดยสารรถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) และ ขสมก. 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล) 

ทุกวันที่ 15 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

- เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 50/100 บาทต่อเดือน (ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิตั้งแต่ ต.ค. 64 - ก.ค. 65 จะได้รับเงินเข้าบัตรฯ ในเดือน เม.ย. - ก.ย. 65)

ทุกวันที่ 18 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

ค่าไฟฟ้า

- เงินคืนค่าไฟฟ้า  ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)

ค่าน้ำ

- เงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

 

ทุกวันที่ 22 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

- เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ)

 

 

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์