"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ล่าสุดเดือน พ.ค.มีวันโอนเงินเข้าเพิ่ม รีบเช็กเลย

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ล่าสุดเดือน พ.ค.มีวันโอนเงินเข้าเพิ่ม รีบเช็กเลย

กรมบัญชีกลาง อัปเดตการจ่ายเงินเข้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือน พ.ค.2565 เป็นต้นไป ล่าสุดมีวันโอนเงินเข้าเพิ่ม รีบเช็กเลย

กรมบัญชีกลาง อัปเดตการจ่ายเงินเข้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือน พ.ค.2565 เป็นต้นไป ซึ่งจากเดิมจะมีการโอนเงินเข้าในวันที่ 1 , 18 และ 22 ของเดือน ทว่าล่าสุดจะมีการโอนเข้าในวันที่ 15 ของเดือนเพิ่มเข้ามา

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- เช็คสิทธิ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เดือนพฤษภาคม 2565 จ่ายอะไรบ้าง ?

- เงินเข้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" 5 เดือนรวดวันนี้ รีบเช็กเลย

- "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" วันนี้มีเงินเข้า พรุ่งนี้เฮต่อ ใครได้บ้าง เช็กเลย

 

นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มี "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน ที่ช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (ร้านธงฟ้าฯ) และค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 จำนวนไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน (1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2565) ได้สิ้นสุดแล้ว

 

กรมบัญชีกลาง จึงขอชี้แจงเกี่ยวกับการจ่ายเงินเข้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 ดังนี้

ทุกวันที่ 1 ของเดือน (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

  • วงเงินซื้อสินค้า 200/300 บาทต่อเดือน
  • ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน (เม.ย. - มิ.ย.2565)
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน , ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน , ค่าโดยสารรถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) และ ขสมก. 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)

 

ทุกวันที่ 15 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

- เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 50/100 บาทต่อเดือน (ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิตั้งแต่ ต.ค. 64 - ก.ค. 65 จะได้รับเงินเข้าบัตรฯ ในเดือน เม.ย. - ก.ย. 65)

 

 

ทุกวันที่ 18 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

  • เงินคืนค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)
  • เงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)


ทุกวันที่ 22 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

  • เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ)

 

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ล่าสุดเดือน พ.ค.มีวันโอนเงินเข้าเพิ่ม รีบเช็กเลย