เงินเข้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" 5 เดือนรวดวันนี้ รีบเช็กเลย

เงินเข้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" 5 เดือนรวดวันนี้ รีบเช็กเลย

วันนี้มีเงินโอนเข้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" 5 เดือนรวด กรมบุญชีกลาง โอน "เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ" เข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เช็กเลย

(23 เม.ย.2565)  กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แจ้งมติคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 อนุมัติแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตั้งแต่เดือน ต.ค.64 - ก.ย.65 โดยวันนี้มีเงินโอนเข้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" 5 เดือนรวด

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" วันนี้มีเงินเข้า พรุ่งนี้เฮต่อ ใครได้บ้าง เช็กเลย

- 23 เม.ย.นี้ โอนเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เข้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" 5 งวดรวด

 

โดยวันนี้ กรมบุญชีกลาง โอน "เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ" ทีเดียว 5 เดือน เข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ใน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ของผู้มีสิทธิที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ก่อนเดือนที่ได้รับสิทธิเงินสงเคราะห์ฯ 

 

รายละเอียดโอน "เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ" เข้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน"

  • ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี  ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ 100 บาท/เดือน
  • ผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า 30,000 - 100,000 บาท/ปี  ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ 50 บาท/เดือน

 

วงเงิน "เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ" สามารถใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) หรือแอปพลิเคชั่น “ถุงเงินประชารัฐ” ที่ร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น หรือร้านค้าประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

 

นอกจากนี้ยังสามารถถอนเป็นเงินสดได้ด้วย สามารถถอนเป็นเงินสดได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย หรือสาขาของธนาคารกรุงไทย

 

การโอน "เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ" เข้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" ครั้งถัดไป ดังนี้

 

  • งวดเดือนมีนาคม 2565 เงินโอนเข้าบัตร วันที่ 15 พฤษภาคม 2565
  • งวดเดือนเมษายน 2565 เงินโอนเข้าบัตร วันที่ 15 มิถุนายน 2565
  • งวดเดือนพฤษภาคม 2565 เงินโอนเข้าบัตร วันที่ 15 กรกฎาคม 2565
  • งวดเดือนมิถุนายน 2565 เงินโอนเข้าบัตร วันที่ 15 สิงหาคม 2565
  • งวดเดือนกรกฎาคม 2565 เงินโอนเข้าบัตร วันที่ 15 กันยายน 2565

 

 

เงินเข้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" 5 เดือนรวดวันนี้ รีบเช็กเลย