"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" วันนี้มีเงินเข้า พรุ่งนี้เฮต่อ ใครได้บ้าง เช็กเลย

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" วันนี้มีเงินเข้า พรุ่งนี้เฮต่อ ใครได้บ้าง เช็กเลย

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน งวดสุดท้ายเดือน เม.ย.2565 เช็กเลยถอนเป็นเงินสดได้ ซึ่งวันนี้ (22 เมษายน 2565) กรมบัญชีกลาง ได้โอนเงินเข้าให้กับผู้ที่ถือบัตรฯ

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน งวดสุดท้ายเดือน เม.ย.2565 เช็กเลยถอนเป็นเงินสดได้ ซึ่งวันนี้ (22 เมษายน 2565) กรมบัญชีกลาง ได้โอนเงินเข้าให้กับผู้ที่ถือบัตรฯ

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" งวดสุดท้ายเดือน เม.ย.2565 เช็กเลย ถอนเป็นเงินสดได้

- 23 เม.ย.นี้ โอนเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เข้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" 5 งวดรวด

- 23 เม.ย.นี้ พร้อมโอนเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุเข้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ"

 

ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการโอนเงินเข้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน มาแล้ว 2 งวด คือ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 และเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา

 

ขณะที่วันนี้ จะมีการโอนเงินเข้า ประกอบด้วย เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ)

 

กรมบัญชีกลาง จะโอนเงินเข้าบัตรฯ ซึ่งสามารถกดเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้ มีบัตรประจำตัวคนพิการ ได้รับเบี้ยความพิการ (บัญชีธนาคาร/อปท.) จำนวน 800 บาท เบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถึงเดือนกันยายน 2565 รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

 

สำหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ผ่านบัตรประชาชน เช่น ผู้ป่วยติดเตียง พิการ ผู้ป่วยสูงอายุจำนวน 200 บาท (เป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มเดือน ก.พ.-เม.ย.) สามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย และสามารถถอนและกดเป็นเงินสดได้ สะสมในเดือนถัดไปได้

 

สำหรับ การจ่ายเงินเข้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" ในช่วงเดือนเมษายน 2565

 

ทุกวันที่ 1 ของเดือน (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

 

  • วงเงินซื้อสินค้า 400/500 บาทต่อเดือน (เป็นวงเงินเดิม 200/300 บาท และวงเงินจากโครงการเพิ่มกำลังซื้อ 200 บาท)
  • ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน 
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย  ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน , ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน , ค่าโดยสารรถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) และ ขสมก. 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล) 

 

ทุกวันที่ 18 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

 

เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2565 วงเงินค่าน้ำ และ ค่าไฟฟ้า ดังนี้

ค่าไฟฟ้า

เงินคืนค่าไฟฟ้า  ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)

ค่าน้ำ

เงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

 

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" วันนี้มีเงินเข้า พรุ่งนี้เฮต่อ ใครได้บ้าง เช็กเลย

 

ขณะที่ในวันพรุ่งนี้ (23 เม.ย.2565) จะมีการจ่าย "เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ" เข้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี  ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ 100 บาท/เดือน
  • ผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า 30,000 - 100,000 บาท/ปี  ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ 50 บาท/เดือน

 

"เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ" กรมบุญชีกลาง จะโอนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ใน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ของผู้มีสิทธิที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ก่อนเดือนที่ได้รับสิทธิเงินสงเคราะห์ฯ

 

วงเงิน "เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ" สามารถใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) หรือแอปพลิเคชั่น “ถุงเงินประชารัฐ” ที่ร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น หรือร้านค้าประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

 

หรือ สามารถถอนเป็นเงินสดได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย หรือสาขาของธนาคารกรุงไทย

 

ตารางโอนเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย

 

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" วันนี้มีเงินเข้า พรุ่งนี้เฮต่อ ใครได้บ้าง เช็กเลย