5 วันสุดท้าย ! “คนละครึ่งเฟส 4” รีบใช้สิทธิ ถึง 30 เม.ย.65

5 วันสุดท้าย ! “คนละครึ่งเฟส 4” รีบใช้สิทธิ ถึง 30 เม.ย.65

5 วันสุดท้าย ! “คนละครึ่งเฟส 4” รีบใช้สิทธิ ถึง 30 เม.ย.65 อัปเดตล่าสุด ผู้ใช้สิทธิครบ 1,200 บาท ประมาณ 12.93 ล้านราย

เมื่อวันที่ 26 เม.ย.65 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยความคืบหน้ายอดตัวเลขค่าใช้จ่ายมาตรการลดภาระค่าครองชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของโรคโควิด-19 ของรัฐ ในรอบปีใหม่นี้ 2565 ล่าสุด (ข้อมูล ณ วันที่ 25 เม.ย. 65) ผู้ใช้สิทธิ สะสม รวม 40.94 ล้านคน ยอดใช้จ่าย สะสม รวม 69,694.35 ล้านบาท แบ่งเป็น

1.โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 หรือ “คนละครึ่งเฟส 4” มีผู้ใช้สิทธิสะสม 26.27 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสม 61,142.01 ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนที่ประชาชนจ่ายสะสม 31,133.45 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 30,008.57 ล้านบาท

2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มี "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ระยะที่ 4 มีผู้ใช้สิทธิสะสม 13.37 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสม 7,858.57 ล้านบาท

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

3. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 มีผู้ใช้สิทธิสะสม 1.30 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสม 693.77 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในส่วนของโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 “คนละครึ่งเฟส 4” มีจำนวนผู้ใช้สิทธิครบ 1,200 บาท ประมาณ 12.93 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 49 ของผู้ใช้สิทธิทั้งหมด 

ในขณะที่จำนวนผู้ใช้สิทธิ “คนละครึ่งเฟส 4” ใกล้ครบจำนวน 1,200 บาท ประมาณ 10.73 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 41 ของผู้ใช้สิทธิทั้งหมดและยังมีจำนวนผู้ได้รับสิทธิที่ยังไม่ได้เริ่มใช้สิทธิประมาณ 1.2 แสนราย