"ประกันสังคม" ถาม-ตอบสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ขอรับเงินต่างๆ

"ประกันสังคม" ถาม-ตอบสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ขอรับเงินต่างๆ

สำนักงานประกันสังคม ถาม-ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิ์ "ประกันสังคม" ของผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40 สิทธิ์ที่จะได้รับหากติดเชื้อโควิด-19 การยื่นรับเงินบำนาญชราภาพ รวมถึงการเบิกเงินสงเคราะห์บุตร

สำนักงานประกันสังคม ถาม-ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิ์ "ประกันสังคม" ของผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40 เช่น สิทธิ์ที่จะได้รับหากติดเชื้อโควิด-19 การยื่นรับเงินบำนาญชราภาพ รวมถึงการเบิกเงินสงเคราะห์บุตร ซึ่งทางประกันสังคมได้ยกมา 6 ข้อด้วยกัน

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "ประกันสังคม" แจ้งผู้ประกันตน ม.33 รับเงินทดแทนว่างงาน เช็กครบจบที่นี่

- เช็ก "ประกันสังคม" กองทุนเงินทดแทนช่วยเหลือลูกจ้าง กรณีเรื่องร้ายทำงาน

- "ประกันสังคม" อัปเดต สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ติดโควิด เช็กเลย

 

1.ผู้ประกันตนต้องการตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวในเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม (www.sso.go.th) แต่ลืม password ต้องทำอย่างไร 

ตอบ : ผู้ประกันตนสามารถตั้งค่าใหม่ด้วยหมายเลขบัตรประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้ลงทะเบียนในระบบสมาชิกครั้งแรก หรือสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วน 1506 

 

2.ผู้ประกันตนมาตรา 40 ป่วยเป็นโควิด-19 ได้รับสิทธิ์อย่างไรบ้าง 

ตอบ : สิทธิ์ประโยชน์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยของผู้ประกันตนมาตรา 40 กรณีติดเชื้อโควิด-19มีสิทธิได้รับ 

  • เงินทดแทนขาดรายได้วันละ 300 บาท กรณีที่เข้ารับการรักษาประเภทผู้ป่วยใน / โรงพยาบาลสนาม / Hospitel ตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป
  • เงินทดแทนขาดรายได้วันละ 200 บาท กรณีมีความเห็นแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวหรือกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) หรือแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป
  • เงินทดแทนขาดรายได้ครั้งละ 50 บาท (เฉพาะผู้ประกันตนทางเลือกที่ 1 และ 2) กรณีไปพบแพทย์แต่ไม่ได้เข้ารับการรักษาประเภทป่วยในและไม่ได้มความเห็นแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวหรือพักกักตัวโดยต้องมีใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อสำนักงานประกันสังคม

 

เงื่อนไขการเกิดสิทธิ : ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 3 ใน 4 เดือน ก่อนเดือนที่ประสบอันตราย / เจ็บป่วย

 

3.ต้องการตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวโดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานประกันสังคม

ตอบ : สามารถตรวจสอบข้อมูลบุคคลผู้ประกันตน สิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น สถานพยาบาลตามสิทธิ ยอดเงินชราภาพ การส่งเงินสมทบ รับข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม (www.sso.go.th) , ดาวน์โหลดแอปฯ SSO Connect หรือ LINE Official Account เพิ่มเพื่อน @ssothai หรือสอบถามผ่านเฟซบุ๊กของสำนักงานประกันสังคม และโทรสายด่วน 1506 ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

 

4.ยื่นรับเงินบำนาญชราภาพ ทำไมต้องเสียค่าธรรมเนียมในการโอน

ตอบ : ผู้ประกันตนสามารถขอรับเงินบำนาญชราภาพผ่านพร้อมเพย์ได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม เพียงลงทะเบียนพร้อมเพย์กับธนาคารที่เปิดบัญชีเงินฝากไว้พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน 

 

5.ผู้ประกันตนต่างด้าว สามารถเบิกเงินสงเคราะห์บุตรได้หรือไม่ 

ตอบ : ผู้ประกันตนต่างด้าวที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม สามารถเบิกสิทธิประโยชน์ได้ทั้ง 7 กรณีเช่นเดียวกับคนไทย แต่หากยื่นรับเงินสงเคราะห์บุตร ต้องยืนยันการมีชีวิตอยู่ของบุตรทุกเดือนตุลาคมของปีตลอดระยะเวลาที่รับเงินสงเคราะห์บุตร

 

6.ขาดสิทธิการเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 มาจากสาเหตุใด

ตอบ : เหตุที่ทำให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 สิ้นสภาพได้แก่ ผู้ประกันตนตาย ลาออก กลับเข้ามาเป็นลูกจ้างมาตรา 33 ขาดส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน ภายใน 12 เดือนส่งเงินสมทบไม่ครบ 9 เดือน 

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม จะมีการแจ้งเตือนการชำระเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 39 ทาง SMS และ LINE @ssothai

 

"ประกันสังคม" ถาม-ตอบสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ขอรับเงินต่างๆ