อัปเดตยอดใช้จ่าย “คนละครึ่งเฟส 4” เงินสะพัดทะลุ 6 หมื่นล้านบาท

อัปเดตยอดใช้จ่าย “คนละครึ่งเฟส 4” เงินสะพัดทะลุ 6 หมื่นล้านบาท

อัปเดตยอดใช้จ่าย “คนละครึ่งเฟส 4” คนแห่ใช้สิทธิ 26.26 ล้านราย ใช้จ่ายสะพัดทะลุ 6 หมื่นล้านบาท แนะอย่าลืมใช้สิทธิก่อน 30 เม.ย.นี้

เมื่อวันที่ 20 เม.ย.65 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 หรือ "คนละครึ่งเฟส 4" โดยจากข้อมูลสะสม ณ วันที่ 19 เมษายน 2565 ณ เวลา 23.00 น. พบว่า มีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 หรือ "คนละครึ่งเฟส 3" (ประชาชนกลุ่มเดิมฯ) จำนวน 25.46 ล้านราย ซึ่งมียอดใช้จ่าย 58,865.1 ล้านบาท

และมีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 (ประชาชนกลุ่มใหม่ฯ) จำนวน 8.04 แสนราย ซึ่งมียอดใช้จ่าย 1,752.7 ล้านบาท รวมมีผู้ใช้สิทธิทั้งหมดจำนวน 26.26 ล้านราย และยอดการใช้จ่ายรวม 60,617.8 ล้านบาท

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 30,863.4 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 29,754.4 ล้านบาท และมียอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทตามร้านค้า ได้แก่

  • ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 25,329.7 ล้านบาท
  • ร้านธงฟ้า 10,473.3 ล้านบาท
  • ร้าน OTOP 2,757.0 ล้านบาท
  • ร้านค้าทั่วไป 20,859.3 ล้านบาท
  • ร้านบริการ 1,083.0 ล้านบาท
  • กิจการขนส่งสาธารณะ 115.5 ล้านบาท

 

สำหรับประชาชนที่ได้รับสิทธิทั้งหมด 26.38 ล้านราย เป็นประชาชนกลุ่มเดิมฯ ที่กดยืนยันสิทธิ และมีการใช้สิทธิโครงการ “คนละครึ่งเฟส 4” แล้ว จำนวน 25.46 ล้านราย จากจำนวนผู้ใช้จ่ายโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 “คนละครึ่งเฟส 3” จำนวน 26.35 ล้านราย และในส่วนของผู้ประกอบการ มีผู้ประกอบการที่เข้าร่วม “คนละครึ่งเฟส 4” แล้วจำนวน 1.35 ล้านราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 2.93 หมื่นราย

ทั้งนี้ โฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าวว่า ขณะนี้มีจำนวนผู้ใช้สิทธิครบ 1,200 บาท ประมาณ 12.69 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 48 ของผู้ใช้สิทธิทั้งหมด และยังมีจำนวนผู้ได้รับสิทธิที่ยังไม่ได้เริ่มใช้สิทธิประมาณ 1.2 แสนราย ซึ่ง โครงการ “คนละครึ่งเฟส 4” จะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 30 เมษายน 2565 จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนที่ยังมีสิทธิเหลืออยู่ให้เร่งใช้จ่ายก่อนวันสิ้นสุดโครงการด้วย

 

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

โทร. 085-842-7102 , 085-842-7103, 085-842-7104 ,085-842-7105

085-842-7106, 085-842-7107, 085-842-7108 , 085-842-7109 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1122 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

 

พิสูจน์อักษร  โดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์