"คนละครึ่งเฟส 5" อัปเดตล่าสุด โค้งสุดท้ายเฟส 4 ใช้ไม่หมดทบเก็บไว้ได้หรือไม่

"คนละครึ่งเฟส 5" อัปเดตล่าสุด โค้งสุดท้ายเฟส 4 ใช้ไม่หมดทบเก็บไว้ได้หรือไม่

โครงการ "คนละครึ่งเฟส 4" ที่กำลังจะสิ้นสุดโครงการกันแล้วในวันที่ 30 เมษายน 2565 นี้ ส่วนโครงการ "คนละครึ่งเฟส 5" ล่าสุดมีคำชี้แจงจากฝั่งของกระทรวงการคลัง

โครงการ "คนละครึ่งเฟส 4" ที่กำลังจะสิ้นสุดโครงการกันแล้วในวันที่ 30 เมษายน 2565 นี้ ส่วนโครงการ "คนละครึ่งเฟส 5" ล่าสุดมีคำชี้แจงจาก กระทรวงการคลัง 

 

ก่อนหน้านี้มีข่าวลือสะพัดออกมาว่า "โครงการคนละครึ่งเฟส 5" จะมีการปรับสูตรโดยรัฐสนับสนุน 25% และประชาชนจ่ายเงิน 75% จนมีการแชร์ต่อในโลกโซเชียล ซึ่งเรื่องนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ยังไม่มีการหารือกันในเรื่องดังกล่าว ส่วนจะมีการออกโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ต่อหรือไม่นั้น คงต้องติดตามสถานการณ์ จะต้องเรียนว่าในเรื่องงบประมาณ และเรื่องเงินกู้ มีข้อจำกัดมากขึ้น

 

สำหรับโครงการ "คนละครึ่งเฟส 4" นายอาคมยืนยันว่า จะจบในวันที่ 30 เม.ย.256565 นี้แน่นอน โดยยังไม่มีโครงการใดจะออกมาต่อทันทีในวันที่ 1 พ.ค.2565  ซึ่งขอประเมินสถานการณ์ และความจำเป็นก่อน

 

ด้านนายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ชี้แจงว่า ยังไม่ได้รับรายงานเรื่องดังกล่าว เนื่องจากยังไม่ได้มีการหารือถึงรายละเอียดของโครงการ ซึ่งต้องรอความชัดเจนหลังจากที่มีการหารือร่วมกับทุกฝ่าย และผลสรุปข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจจากโครงการคนละครึ่งเฟส 4 มาประเมินร่วมกัน เพื่อให้ทราบถึงภาวะเศรษฐกิจที่แท้จริงและเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อพิจารณาร่วมกันด้วย

 

โครงการคนละครึ่งเฟส 4 (จากข้อมูล ณ วันที่ 22 เม.ย.2565) มีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 (ประชาชนกลุ่มเดิมฯ) จำนวน 25.46 ล้านราย ซึ่งมียอดใช้จ่าย 59,014.1 ล้านบาท และมีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 (ประชาชนกลุ่มใหม่ฯ) จำนวน 8.05 แสนราย ซึ่งมียอดใช้จ่าย 1,763.4 ล้านบาท รวมมีผู้ใช้สิทธิทั้งหมดจำนวน 26.27 ล้านราย และยอดการใช้จ่ายรวม 60,777.5 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 30,945.5 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 29,832.0 ล้านบาท

 

และมี ยอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทตามร้านค้า ได้แก่

- ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 25,388.3 ล้านบาท

- ร้านธงฟ้า 10,508.8 ล้านบาท

- ร้าน OTOP 2,766.9 ล้านบาท

- ร้านค้าทั่วไป 20,911.3 ล้านบาท ร้านบริการ 1,086.3 ล้านบาท

- กิจการขนส่งสาธารณะ 115.9 ล้านบาท

 

สำหรับประชาชนที่ได้รับสิทธิทั้งหมด 26.38 ล้านราย เป็นประชาชนกลุ่มเดิมฯ ที่กดยืนยันสิทธิและมีการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 4 แล้วจำนวน 25.46 ล้านราย จากจำนวนผู้ใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งเฟส 3 จำนวน 26.35 ล้านราย และในส่วนของผู้ประกอบการ มีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 แล้ว จำนวน 1.35 ล้านราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 2.9 หมื่นราย

 

สำหรับข้อมูลการใช้จ่ายสะสมผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม โครงการคนละครึ่งเฟส 4 มีการใช้จ่ายสะสม 1,806.96 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 941.21 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 865.75 ล้านบาท และในส่วนของผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ที่ขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม มีจำนวน 9.45 หมื่นราย

 

ข้อมูลจาก : กระทรวงการคลัง