GISTDA เผย ตากแชมป์ "อากาศร้อน" สูงสุดในประเทศ

GISTDA เผย ตากแชมป์ "อากาศร้อน" สูงสุดในประเทศ

GISTDA เผย จังหวัดตาก แชมป์ "อากาศร้อน" สูงสุดในประเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วานนี้พบ 110 จุด คาดว่าเป็นการเผาในกิจกรรมการเกษตร

เมื่อวันที่ 25 เม.ย.65 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) วานนี้ (24 เม.ย.65) "คุณภาพอากาศ" พบจุดความร้อนทั้งประเทศ 240 จุด พบมากที่สุดในพื้นที่เกษตร 113 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 58 จุด พื้นที่เขตสปก. 29 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 20 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 18 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 2 จุด

จังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุด คือ

  1. ตาก 28 จุด
  2. สกลนคร 19 จุด
  3. แม่ฮ่องสอน 15 จุด

GISTDA เผย ตากแชมป์ "อากาศร้อน" สูงสุดในประเทศ

จากภาพแสดงให้เห็นจุดความร้อนกลับมากระจายตัวในพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยอีกครั้ง โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งวานนี้พบ 110 จุด คาดว่าเป็นการเผาในกิจกรรมการเกษตร

ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลจุดความร้อนตั้งแต่ 1 มกราคม – 24 เมษายน 2565 พบว่าภาคเหนือมีจุดความร้อนแล้ว 15,000 จุด ตามด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13,274 จุด และภาคกลาง 9,461 จุด ตามลำดับ

ส่วนเช้านี้เวลา 09.00 น. ภาคเหนือมีฝุ่นเพิ่มขึ้น นำโดยจังหวัด แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตาก และ เชียงราย ที่พบค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อยู่ที่ระดับปานกลาง (สีเหลือง) ส่วนภูมิภาคอื่นๆ โดยรวมอากาศยังคงอยู่ในระดับดีถึงดีมาก

GISTDA เผย ตากแชมป์ "อากาศร้อน" สูงสุดในประเทศ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

สำหรับ จุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้าน

  1. สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ครองอันดับหนึ่งต่อเนื่อง ซึ่งวานนี้พบ 1,219 จุด
  2. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 612 จุด
  3. เป็นประเทศไทย 240 จุด

ข้อมูลจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ pm 2.5 ในพื้นที่บริเวณชายแดนภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากมีลมพัดฝุ่นละอองและหมอกควันเข้ามาขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เหล่านี้ดูแลสุขภาพและสวมใส่หน้ากากอนามัยกันด้วย

ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงให้กับระบบต่างๆ ของประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ ประเทศไทยกำลังจะได้ใช้ระบบ THEOS-2 อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่ง 1 ในภารกิจสำคัญของระบบนี้ คือการสำรวจ วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น ได้อย่างทันท่วงทีและแม่นยำ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลสำคัญให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้วางแผน ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ GISTDA ยังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่