เช็กชื่อ 4 จังหวัด "คุณภาพอากาศวันนี้" ค่าฝุ่น "PM2.5" มีผลกระทบต่อสุขภาพ

เช็กชื่อ 4 จังหวัด "คุณภาพอากาศวันนี้" ค่าฝุ่น "PM2.5" มีผลกระทบต่อสุขภาพ

รายงานคุณภาพอากาศวันนี้ อ้างอิงจากแอปฯ RGUARD (อากาศ) "คุณภาพอากาศวันนี้" เตือน 4 จังหวัด ค่าฝุ่น " PM 2.5" มีผลกระทบต่อสุขภาพ

 

เมื่อวันที่ 25 เม.ย.65 รายงาน "คุณภาพอากาศวันนี้" อ้างอิงจากแอปฯ RGUARD (อากาศ) ซึ่งจัดทำโดยศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ปรากฏว่า "คุณภาพอากาศ" หลายจังหวัดทั้งใน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก มีค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศดีมากจากข้อมูล ณ เวลา 07.04 น. ปรากฏว่ามี 4 จังหวัด "PM 2.5" อยู่ในระดับสีส้ม หมายถึง เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

4 จังหวัดที่ "PM 2.5" มีค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ในระดับสีส้ม หมายถึง เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ประกอบด้วย

เช็กชื่อ 4 จังหวัด "คุณภาพอากาศวันนี้" ค่าฝุ่น "PM2.5" มีผลกระทบต่อสุขภาพ

ขณะที่ ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลำบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย์

ขณะที่ กทม.และปริมณฑล อยู่ในระดับคุณภาพอากาศดีมาก "PM 2.5" ไม่เกินมาตรฐาน

เช็กชื่อ 4 จังหวัด "คุณภาพอากาศวันนี้" ค่าฝุ่น "PM2.5" มีผลกระทบต่อสุขภาพ

ทั้งนี้ มีคำแนะนำว่า ในพื้นที่ที่คุณภาพอากาศดีมาก-ดี สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติ ส่วนพื้นที่ที่คุณภาพอากาศปานกลาง ประชาชนทั่วไปสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้ง

 

 

ข้อมูลจากแอปฯ RGUARD ศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ