GISTDA เผยจุดความร้อน-ฝุ่น "PM 2.5" ทั่วไทยลดลง ทั่วประเทศมีอากาศดีถึงดีมาก

GISTDA เผยจุดความร้อน-ฝุ่น "PM 2.5" ทั่วไทยลดลง ทั่วประเทศมีอากาศดีถึงดีมาก

GISTDA เผยจุดความร้อนทั้งประเทศลดลงเหลือ 134 จุด ขณะที่เช้านี้คุณภาพอากาศดีขึ้น ภาพรวมทั่วประเทศมีค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก "PM 2.5" มีอากาศดีถึงดีมาก

เมื่อวันที่ 21 เม.ย.65 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) วานนี้( 20 เม.ย.65) พบจุดความร้อนทั้งประเทศ 134 จุด พบมากที่สุดในพื้นที่เกษตร 55 จุด พื้นที่เขตสปก. 30 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 21 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 18 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 5 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 5 จุด

จังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุด คือ

  1. สกลนคร 12 จุด
  2. ตาก 9 จุด
  3. นครพนม 9 จุด

จากภาพแสดงให้เห็นจุดความร้อนที่มีปริมาณลดลง เนื่องจากเกิดฝนตกจากพายุฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ แต่ยังคงพบกระจายตัวเบาบางในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คาดว่าเกิดจากการเผาในกิจกรรมการเกษตร ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลจุดความร้อนตั้งแต่ 1 มกราคม – 20 เมษายน 2565 พบว่าภาคเหนือมีจุดความร้อนแล้ว 14,872 จุด ตามด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13,099 จุด และภาคกลาง 9,241 จุด ตามลำดับ

GISTDA เผยจุดความร้อน-ฝุ่น "PM 2.5" ทั่วไทยลดลง ทั่วประเทศมีอากาศดีถึงดีมาก

ส่วนเช้านี้เวลา 09.00 น. ภาพรวมทั่วประเทศมีอากาศดีถึงดีมาก โดยเฉพาะพื้นที่ทางตอนบนของประเทศ แต่ในส่วนของกรุงเทพและปริมณฑลมีค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (pm2.5) อยู่ในระดับปานกลาง (สีเหลือง) นำโดยเขต บางกะปิ บึงกุ่ม และ คันนายาว ซึ่งอาจส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจกับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ

GISTDA เผยจุดความร้อน-ฝุ่น "PM 2.5" ทั่วไทยลดลง ทั่วประเทศมีอากาศดีถึงดีมาก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

สำหรับ จุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้าน อันดับหนึ่งคือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จำนวน 491 จุด รองลงมาอันดับ 2 เป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 249 จุด และอันดับที่ 3 เป็นราชอาณาจักรกัมพูชา 171 จุด ตามลำดับ

ข้อมูลจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ pm 2.5 ในพื้นที่บริเวณชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมีลมพัดฝุ่นละอองและหมอกควันเข้ามาขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เหล่านี้ดูแลสุขภาพและสวมใส่หน้ากากอนามัยกันด้วย

 

ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงให้กับระบบต่างๆ ของประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ ประเทศไทยกำลังจะได้ใช้ระบบ THEOS-2 อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่ง 1 ในภารกิจสำคัญของระบบนี้ คือการสำรวจ วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น ได้อย่างทันท่วงทีและแม่นยำ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลสำคัญให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้วางแผน ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น

 

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ GISTDA ยังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่