"ยกเลิก Test and Go" สรุปเข้าใจง่ายๆ ลงทะเบียน Thailand Pass ตรวจหาเชื้อ กักตัว

"ยกเลิก Test and Go" สรุปเข้าใจง่ายๆ ลงทะเบียน Thailand Pass ตรวจหาเชื้อ กักตัว

ทีมข่าวกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ สรุปการปรับมาตรการ "ยกเลิก Test and Go" แบบเข้าใจง่ายๆ สำหรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรหรือเข้าประเทศไทย ที่ล่าสุดให้เหลือเพียง 2 รูปแบบ

ทีมข่าวกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ สรุปการปรับมาตรการ "ยกเลิก Test and go" แบบเข้าใจง่ายๆ สำหรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรหรือเข้าประเทศไทย สำหรับผู้ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ และผู้ไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับไม่ครบตามเกณฑ์ ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะเริ่มวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 นี้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- อัปเดตมาตรการเดินทางเข้าไทย เวอร์ชั่น 1.5.2022 “ศบค.” ยกเลิก Test & Go

- "ยกเลิก Test and Go" เปิดประเทศเต็มรูปแบบ เสี่ยงจากภายนอกไม่มากกว่าภายใน

- สรุป 1 พ.ค. นี้ ศบค. "ผ่อนคลายมาตรการโควิด-19" อะไรบ้าง?

 

สรุปการปรับมาตรการ "ยกเลิก Test and go" ให้เหลือเพียง 2 รูปแบบ ดังนี้

1.ผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์

ลงทะเบียนผ่านระบบ "Thailand Pass" เพื่อแสดงหลักฐานวัคซีนและประกันภัย วงเงินประกันภัยหรือประกันในรูปแบบอื่นๆจำนวน 10,000 ดอลลาร์ 

รูปแบบการตรวจหาเชื้อ : ยกเลิกการตรวจเมื่อมาถึง แนะนำให้ตรวจ Self-ATK ระหว่างพำนักหรือตามความรับผิดชอบส่วนบุคคล

- กรณีเสี่ยงสูง 

กักตัว 5 วัน บวกกับการสังเกตอาการ 5 วัน หรือ 5+5 โดยแนะนำให้ตรวจ ATK วันที่ 5 และ 10 หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ

 

2.ผู้ไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับไม่ครบตามเกณฑ์

ลงทะเบียนผ่านระบบ "Thailand Pass" เพื่อแสดงหลักฐานการจองห้องพัก (AQ) และประกันภัย วงเงินประกันภัยหรือประกันในรูปแบบอื่นๆจำนวน 10,000 ดอลลาร์

รูปแบบการตรวจหาเชื้อ 

  • สามารถยื่นหลักฐานผลตรวจ RT-PCR  ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางถึงประเทศไทย และลงทะเบียนแสดงหลักฐานดังกล่าวในระบบ Thailand Pass ก็จะสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้เช่นเดียวกับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ 
  • กักตัวตามระบบ AQ โดยตรวจ RT-PCR วันที่ 4-5
  • แนะนำให้ตรวจ Self-ATK ระหว่างพำนักหรือตามความรับผิดชอบส่วนบุคคล

- กรณีเสี่ยงสูง 

กักตัว 5 วัน บวกกับการสังเกตอาการ 5 วัน หรือ 5+5 โดยแนะนำให้ตรวจ ATK วันที่ 5 และ 10 หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ

 

ลงทะเบียน Thailand Pass ผ่านเว็บไซต์ (คลิกที่นี่) ซึ่งจะมีให้เลือกประเภทการเดินทางเข้าประเทศ คือ เดินทางทางอากาศ และ เดินทางทางบก

 

"ยกเลิก Test and Go" สรุปเข้าใจง่ายๆ ลงทะเบียน Thailand Pass ตรวจหาเชื้อ กักตัว

 

"ยกเลิก Test and Go" สรุปเข้าใจง่ายๆ ลงทะเบียน Thailand Pass ตรวจหาเชื้อ กักตัว