กรมชลประทาน จ้างแรงงานเพิ่ม 1.5 หมื่นคน ช่วยเกษตรกรช่วงหน้าแล้ง เช็กเลย!

กรมชลประทาน จ้างแรงงานเพิ่ม 1.5 หมื่นคน ช่วยเกษตรกรช่วงหน้าแล้ง เช็กเลย!

"กรมชลประทาน" เร่งจ้างแรงงานเพิ่ม 1.5 หมื่นคน โครงการจ้างแรงงานชลประทาน ปี 65 สร้างรายได้เกษตรกรช่วงหน้าแล้ง เช็กรายละเอียดที่นี่!

ตามที่มีการเผยแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ เรื่อง กรมชลประทาน เร่งจ้างแรงงานเพิ่ม 1.5 หมื่นคน โครงการจ้างแรงงานชลประทาน ปี 65 สร้างรายได้เกษตรกรช่วงหน้าแล้ง ซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลจริง

 

 

กรมชลประทาน ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยการดำเนินโครงการจ้างแรงงานชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษา ขุดลอก ปรับปรุงงานชลประทาน โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก่อสร้างแหล่งน้ำ และระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท แก้มลิง การจัดการคุณภาพน้ำ และโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ทดแทนจากการว่างเว้นการทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง

 

โดยในปี 2565 นี้ มีแผนจัดจ้างแรงงานทั้งสิ้น 75,000 คน วงเงินงบประมาณ 4,465 ล้านบาท ระยะเวลาการจ้างแรงงานอยู่ระหว่าง 1-10 เดือน วงเงินจ้างแรงงาน/คน จะอยู่ที่ประมาณ 8,700 - 87,000 บาท (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจ้าง/คน)

 

 

โดยปัจจุบันมีการจ้างแรงงานแล้ว 60,182 คน ซึ่งจังหวัดที่มีผลการจ้างแรงงานมากที่สุด 3 ลำดับ คือ จังหวัดอุบลราชธานี 3,552 คน จังหวัดเชียงใหม่ 3,005 คน และจังหวัดนครรราชสีมา 2,926 คน

 

อย่างไรก็ตาม กรมชลประทาน ยังคงเดินหน้ารับสมัครจ้างแรงงานอย่างต่อเนื่องอีกเกือบ 15,000 คน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ หากเกษตรกรหรือประชาชนท่านใดที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดต่อสอบถามหรือสมัครได้ที่ โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือ ทางสายด่วนกรมชลประทาน 1460

 

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมชลประทาน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www1.rid.go.th หรือโทรสายด่วน 1460

 

กรมชลประทาน จ้างแรงงานเพิ่ม 1.5 หมื่นคน ช่วยเกษตรกรช่วงหน้าแล้ง เช็กเลย!