เริ่มแล้ววันนี้ งาน "แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" ปี 66 จัดใหญ่ 10 วัน 10 คืน

เริ่มแล้ววันนี้! งาน "แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" ปี 2566 จัดใหญ่ 10 วัน 10 คืน กระตุ้นการท่องเที่ยว - ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

ค่ำวันนี้ (10 กุมภาพันธ์ 2566) ที่พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน "แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" ประจำปี 2566 ซึ่งจังหวัดลพบุรีร่วมกับทุกภาคส่วนพร้อมใจกันจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ "สมเด็จพระนารายณ์มหาราช" อนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดลพบุรีให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนของจังหวัดลพบุรี

 

เริ่มแล้ววันนี้ งาน \"แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช\" ปี 66 จัดใหญ่ 10 วัน 10 คืน

 

 

โดยรูปแบบของการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566 เป็นการจำลองบรรยากาศย้อนยุคของเมือลพบุรีกลับไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางด้านการเมือง การปกครอง วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ และการต่างประเทศ โดยจัดตั้งแต่วันที่ 10 - 19 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นเวลา 10 วัน 10 คืน

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ไม่เพียงแต่เป็นงานประเพณีที่สำคัญและยิ่งใหญ่ของจังหวัดลพบุรี แต่เป็นงานประเพณีที่สำคัญของไทยโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวไทย และยังได้ชื่นชมในความพร้อมเพรียงของชาวลพบุรีทุกคน ที่ร่วมกันสืบสานงานประเพณีที่สำคัญนี้มาจนถึงปัจจุบัน และพร้อมใจกันแสดงออกถึงความร่วมมือร่วมใจ และความสมัครสมานสามัคคีของคนในจังหวัดลพบุรีที่พร้อมใจกันแต่งชุดไทยทั้งเมืองตั้งแต่ก่อนการจัดงานจนสิ้นสุดงานเป็นเวลาถึง 1 เดือน

 

เริ่มแล้ววันนี้ งาน \"แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช\" ปี 66 จัดใหญ่ 10 วัน 10 คืน

 

 

สำหรับงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566 จังหวัดลพบุรีได้กำหนดกิจกรรมและการแสดงมหรสพที่สำคัญ เช่น พิธีทำบุญตักบาตร และบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ขบวนแห่ประวัติศาสตร์ การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ ลานวัฒนธรรม สาธิตอาหารชาววัง ตลาดย้อนยุค ทหารวังเปลี่ยนเวร หมากรุกคน ละครลิง การประดับตกแต่งสวนไม้ดอกไม้ประดับ

 

การประดับตกแต่งโบราณสถานสำคัญในจังหวัดลพบุรี โดยนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเที่ยวชมความสวยงามของพระนารายณ์ราชนิเวศน์และโบราณสถานใกล้เคียงที่เป็นสถานที่จัดงานต่าง ๆ รวมทั้งได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ และร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อชาวไทยได้ ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566

 

เริ่มแล้ววันนี้ งาน \"แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช\" ปี 66 จัดใหญ่ 10 วัน 10 คืน

 

ข่าวโดย ชัชวาลย์ จ.ลพบุรี