สายมูห้ามพลาด! นมัสการ "รอยพระพุทธบาท" จ.ลพบุรี เริ่ม 22 มกราคม 2566 นี้

สายมูห้ามพลาด! นมัสการ "รอยพระพุทธบาท" จ.ลพบุรี เริ่ม 22 มกราคม 2566 นี้

สายมูห้ามพลาด! เชิญชวนสัมผัสความมหัศจรรย์ ร่วมนมัสการ "รอยพระพุทธบาท" ที่จังหวัดลพบุรี เริ่ม 22 มกราคม 2566 นี้

ขอเชิญประชาชนร่วมสัมผัสความมหัศจรรย์ของโลก อีกหนึ่งตำนาน "รอยพระพุทธบาท" ของจังหวัดลพบุรี ณ วัดราชบรรทม (วัดเพนียด) ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาตะเภา มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่นับร้อยปี ตั้งแต่ยุคสมัยสมเด็จพระนารยณ์มหาราช 

 

 

โดย วัดราชบรรทม (วัดเพนียด) แห่งนี้ มีประวัติมาตั้งแต่สมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่อครั้งเสด็จมาทรงคล้องช้าง บริเวณเขาที่ตำบลเพนียดแห่งนี้ แล้วได้ประทับค้างแรมบริเวณหัวเขาตะเภา ต่อมาได้มีการสร้างวัด จึงให้ชื่อว่า "วัดราชบรรทม" เพื่อเป็นอนุสรณ์เมื่อครั้งสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเสด็จมาบรรทม และยังมีความศักดิ์สิทธิ์ภายใต้บารมี "พระครูถาวรธรรมวินิต" (หลวงพ่อรัง) อดีตเจ้าอาวาสวัดราชบรรทม เกจิชื่อดังจังหวัดลพบุรี ให้ประชาชนได้สักการะกราบไหว้สรีระสังขารท่านในโลงแก้ว บรรยากาศภายในวัดร่มรื่น เงียบสงบ ลมพัดเย็นสบาย มีแหล่งน้ำล้อมรอบ โดยมีมณฑปซึ่งประดิษฐานรอยพระพุทธบาท ซึ่งเป็นพระบาทเบื้องขวาขนาดใหญ่ตั้งเด่นสง่าบริเวณเชิงเขา ต่างมีผู้ศรัทธาทั่วทิศมานมัสการ

 

นอกจากนี้ยังมีประวัติที่เล่าขานกันมาว่า บริเวณด้านหลังเชิงเขาตะเภามีบันได 397 ขั้น ทอดขึ้นไปด้านบนที่จะนำพาท่านขึ้นไปสักการะบูชารูปสลักพระพุทธรูปปางไสยาสน์ ตะแคงซ้ายสลักบนหิน ซึ่งบริเวณจุดนี้เป็นอันซีนสำคัญบนเขาตะเภา ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปและชมวิวของวัดราชบรรทมจากที่สูงอย่างสบายใจ และอีกหนึ่งจุดสำคัญของวัด ตั้งอยู่บริเวณด้านล่างเชิงเขาตะเภา คือ พระพุทธรูปปางไสยาสน์สลักบนหินองค์ใหญ่ลักษณะตะแคงขวา ให้ประชาชนได้สักการะบูชา

 

สายมูห้ามพลาด! นมัสการ \"รอยพระพุทธบาท\" จ.ลพบุรี เริ่ม 22 มกราคม 2566 นี้

 

 

ในการนี้ ขอเชิญชาวพุทธศาสนิกชนร่วมงานประเพณีสมโภชน์ เปิดงานนมัสการ "รอยพระพุทธบาท" ในวันที่ 22-24 มกราคม 2566 นี้ ณ วัดราชบรรทม (วัดเพนียด) ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวัดในปี 2566 ที่น่าสนใจ สำหรับพุทธศาสนิกชนได้ร่วมบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตอีกด้วย

 

สายมูห้ามพลาด! นมัสการ \"รอยพระพุทธบาท\" จ.ลพบุรี เริ่ม 22 มกราคม 2566 นี้

 

สายมูห้ามพลาด! นมัสการ \"รอยพระพุทธบาท\" จ.ลพบุรี เริ่ม 22 มกราคม 2566 นี้

 

สายมูห้ามพลาด! นมัสการ \"รอยพระพุทธบาท\" จ.ลพบุรี เริ่ม 22 มกราคม 2566 นี้