'หมอช้าง' เผยบทสวด พระราหู ย้ายราศี 17 ตุลาคม - วิธีไหว้ราหู ปัดเป่าเรื่องร้าย

'หมอช้าง' เผยบทสวด พระราหู ย้ายราศี 17 ตุลาคม - วิธีไหว้ราหู ปัดเป่าเรื่องร้าย

“หมอช้าง” ทศพร ศรีตุลา เผยบทสวดไหว้พระราหู ย้ายราศี 17 ตุลาคม 2566 พร้อมการเตรียม ของไหว้พระราหู วิธีไหว้ราหู ปัดเป่าเรื่องร้ายรับความปัง

ราหูย้ายราศี 2566 หมอดูชื่อดัง  "หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา" เปิดเผยถึงคำพยากรณ์ วันที่ 17 ตุลาคม 2566 นี้ปรากฏการณ์ "พระราหู" ย้ายราศี สำหรับผู้ที่เกิดราศีเมษ และราศีตุล ย้ายออกดวงจะเริ่มพ้นเคราะห์ ส่วนราศีที่ พระราหู ย้ายเข้า มี 2 ราศี คือ ราศีมีน และราศีกันย์ พร้อมเผย คาถาบูชาพระราหู

โดย "หมอช้าง" บอกว่าการไหว้พระราหูนั้นเป็นการเตือนสติ เรื่องของดวงดาวจะเปลี่ยน โดย ราหูย้าย 17 ตุลาคม 2566 ฤกษ์เวลา 20.12 น. ผู้ไหว้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของไหว้สีดำ หรือม่วงจำนวน 8 หรือ 12 อย่าง ประกอบด้วย

1. ของคาว เช่น ไก่ดำ,ซุปไก่

2. ของหวาน เช่น เฉาก๊วย,องุ่น

3. เครื่องดื่ม เช่น กาแฟดำ,โคล่า

 

'หมอช้าง' เผยบทสวด พระราหู ย้ายราศี 17 ตุลาคม - วิธีไหว้ราหู ปัดเป่าเรื่องร้าย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

 

'หมอช้าง' เผยบทสวด พระราหู ย้ายราศี 17 ตุลาคม - วิธีไหว้ราหู ปัดเป่าเรื่องร้าย

ขั้นตอนการ ไหว้พระราหู 2566 - พระราหูย้ายราศี 17 ตุลาคม 2566

ตั้ง นะโมฯ (3 จบ)

บทสวดบูชา "พระราหู"

กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิสังวิคคะรูโป อาคัมมะกินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติกินนุ สันตะระมาโน วะราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติสัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ จันทิมันติ

 

บทสวด คาถา สุริยะบัพพา

กุสเสโตมะมะ กุสเสโตโต ลาลามะมะ
โตลาโม โทลาโมมะมะ โทลาโมมะมะ
โทลาโมตัง เหกุติมะมะ เหกุติฯ

 

บทสวด คาถา จันทบัพพา

ยัตถะตังมะมะ ตังถะยะ ตะวะตัง
มะมะตัง วะติตัง เสกามะมะ
กาเสตัง กาติยังมะมะ ยะติกาฯ

 

คำถวายของบูชาพระราหู

นะโมเม พระราหูเทวานัง ธูปะทีปะ จะปุปผัง สักการะวันทะนัง สูปะพะยัญชะนะ สัมปันนัง โภชะนานัง สาลีนัง สะปะริวารัง อุทะกังวะรัง อาคัจฉันตุ ปะริภุญชันตุ สัพพะทา หิตายะ สุขายะ พระราหูเทวา มะหิทธิกา เตปิอัมเห อะนุรัก ขันตุ อาโรคะ เยนะ สุเขนะจะ

คาถาบูชาพระราหู

คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ (12จบ)

ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล) ของบูชาบารมีพระราหูเทวาโปรดคุ้มครองดวงชะตาของข้าพะเจ้า และครอบครัว ให้ปราศจากทุกข์โศก โรคภัย อันตรายใดๆ ขอให้การย้ายของราศีพระราหูในครั้งนี้ ส่งผลให้ข้าพเจ้าพบแต่ความสุขความเจริญ ก้าวหน้า มีสุขภาพกาย ใจที่แข็งแรง คิดสิ่งใดที่ดีที่ชอบ ขอให้สำเร็จสมปรารถนา โชคลาภ เงินทอง ไหลมาเทมายิ่งๆขึ้นไปด้วยเทอญ

 

คาถาลาของไหว้

เมื่อธูปใกล้หมดให้ลาของไหว้แล้วนำมารับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนรับประทานของไหว้ควรท่องคาถา “คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ” ตามแบบฉบับของวัดศีรษะทอง ต้นตำรับการไหว้พระราหู

 

ที่มา : หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา