“5 ธันวาคม” ไปรษณีย์ไทยเปิดตัวแสตมป์ฉลองวาระสำคัญ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

“5 ธันวาคม” ไปรษณีย์ไทยเปิดตัวแสตมป์ฉลองวาระสำคัญ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ไปรษณีย์ไทย เปิดตัวแสตมป์ 3 เรื่องราวสำคัญทางประวัติศาสตร์ ฉลองวาระสำคัญ “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” จำหน่ายพร้อมกัน 5 ธันวาคม 2564

5 ธันวาคม 2564 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดตัวแสตมป์ที่ระลึกเรื่องราวสำคัญของ "ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" บนแสตมป์ 3 ชุด ได้แก่ 

(1) แสตมป์ “ชุดวันชาติ 2564” : บันทึกภาพช้างไทยลักษณะมงคลตามตำราคชลักษณ์ หนึ่งในสัญลักษณ์ประจำชาติร่วมกับศาลาไทย และดอกราชพฤกษ์ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ปี 2544 แสตมป์ชุดวันชาติ 2564 พิมพ์แบบพิเศษด้วยหมึกประกายมุก ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

 • วันแรกจำหน่าย      : 5 ธันวาคม 2564
 • ความมุ่งหมาย        : เพื่อเป็นที่ระลึกวันชาติ 2564
 • ชนิดราคา              : 5.00 บาท
 • จำนวนพิมพ์           : แบบละ 500,000 ดวง
 • ขนาด                   : 48 x 30 มม. (แนวนอน)
 • ภาพ                    : สัตว์ประจำชาติไทย (ช้าง)
 • ผู้ออกแบบ           : นายธเนศ พลไชยวงศ์ (บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด)
 • บริษัทผู้พิมพ์        : ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย
 • วิธีการพิมพ์และสี  : ลิโธกราฟี่ – หลายสี
 • จำนวนดวงในแผ่น : 10 ดวง
 • ซองวันแรกจำหน่าย : 14.00 บาท

(2) แสตมป์ “ชุด 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส”

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 10 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้รับการยกย่องจาก ยูเนสโก ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกทางประวัติศาสตร์ไทยด้านการศึกษา วัฒนธรรม สังคมศาสตร์  และมนุษยศาสตร์ ประจำปีพ.ศ.2563 – 2564 

ในแสตมป์ 1 ชุด มีทั้งหมด 5 ดวง พิมพ์ด้วยเทคนิคฟอยล์ทองคละแบบกัน จัดจำหน่ายราคาชุดละ 22 บาท พร้อมซองวันแรกจำหน่าย 36 บาท ประกอบด้วย

 • ภาพพระพุทธชินสีห์และพระสุวรรณเขตภายในพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร ใน 2 มุมมอง คือ แสดงให้เห็นภาพม้าหมู่บูชา (ชื่อโบราณของ โต๊ะหมู่บูชา)  ฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และอีกหนึ่งมุมมองที่แสดงให้เห็นฐานชุกชีที่บรรจุพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • ภาพบันทึกพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
 • ภาพอาคารมนุษยนาควิทยาทาน วัดบวรนิเวศวิหาร โดยแสตมป์ชุด 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

“5 ธันวาคม” ไปรษณีย์ไทยเปิดตัวแสตมป์ฉลองวาระสำคัญ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

แสตมป์ “ชุด 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส” 

“5 ธันวาคม” ไปรษณีย์ไทยเปิดตัวแสตมป์ฉลองวาระสำคัญ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ แสตมป์ “ชุดวันดินโลก 2564”

(3) แสตมป์ “ชุดวันดินโลก 2564” : เป็นการบันทึกภาพเหตุการณ์เพื่อรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพของ รัชกาลที่ 9 ในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดิน โดยในเหตุการณ์มีคณะผู้บริหารสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติเข้าเฝ้าทูลเกล้า ฯ ถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่ได้รับรางวัลดังกล่าว และได้กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็น วันดินโลก เพื่อเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดิน แสตมป์ชุดนี้ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

 • วันแรกจำหน่าย      : 5 ธันวาคม 2564
 • ความมุ่งหมาย        : เพื่อเป็นที่ระลึกวันดินโลก
 • ชนิดราคา              : 9.00 บาท 
 • จำนวนพิมพ์           : แบบละ 500,000 ดวง 
 • ขนาด                   : 51 x 36 มม. (แนวนอน) 
 • ผู้ออกแบบ           : นายธเนศ พลไชยวงศ์ (บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด) 
 • บริษัทผู้พิมพ์        : ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) ประเทศไทยฃ
 • วิธีการพิมพ์และสี  : ลิโธกราฟี่ – หลายสี 
 • จำนวนดวงในแผ่น : 10 ดวง 
 • ซองวันแรกจำหน่าย : 18.00 บาท

“5 ธันวาคม” ไปรษณีย์ไทยเปิดตัวแสตมป์ฉลองวาระสำคัญ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซองวันแรกจำหน่ายแสตมป์ “ชุดวันดินโลก 2564”

“5 ธันวาคม” ไปรษณีย์ไทยเปิดตัวแสตมป์ฉลองวาระสำคัญ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

แสตมป์ “ชุดวันชาติ 2564” 

แสตมป์ ทั้ง 3 ชุด มีกำหนดวันแรกจำหน่ายพร้อมกันในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ และทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน หรือ เว็บไซต์ไทยแลนด์โพสต์มาร์ท สามารถตรวจสอบรายชื่อที่ทำการที่เปิดให้บริการในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ได้ที่ เว็บไซต์ไปรษณีย์ไทย และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารลูกค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการไปรษณีย์ โทร.0 2573 5480, 0 2573 5463