แสตมป์ชุดพิเศษ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง รำลึกวโรกาสดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

แสตมป์ชุดพิเศษ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง รำลึกวโรกาสดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

ไปรษณีย์ไทยถือฤกษ์ดี 22 ตุลาคม เปิดภาพสุดปิติ แสตมป์ชุด “เฉลิมพระเกียรติ 89 พรรษา” สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์” เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2499

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดตัว แสตมป์ที่ระลึกชุด “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เพื่อรำลึกถึงวโรกาสอันเป็นมงคลในช่วง 65 ปีที่แล้วใน วันที่ 22 ตุลาคม 2499 ขณะดำรงพระราชอิสริยยศ 'สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี' และได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่ง “ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์” ในระหว่างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระผนวช ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2499 - 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 

แสตมป์ชุดพิเศษ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง รำลึกวโรกาสดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

แสตมป์ชุด “เฉลิมพระเกียรติ 89 พรรษา”สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

โดย 'สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี' ได้ทรงปฏิญาณพระองค์เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ 'พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9' ต่อสภาผู้แทนราษฎร ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2499 ก่อนถึงวันเสด็จผนวช

ภายหลัง 'พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9' จึงทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศเฉลิมพระนามาภิไธย 'สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี' เป็น ‘สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ’ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคมในปีเดียวกัน

ถือเป็น ‘สมเด็จพระบรมราชินีนาถ’ พระองค์ที่สอง ของกรุงรัตนโกสินทร์ ต่อจากสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 5
 

แสตมป์ชุดพิเศษ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง รำลึกวโรกาสดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

ทั้งนี้ ในการออกแบบแสตมป์ ผู้ออกแบบได้เชิญ พระฉายาลักษณ์ผินพระพักตร์ข้าง เป็นแบบแสตมป์ ประกอบ อักษรพระนามาภิไธย สก. พร้อมเทคนิคพิมพ์ฟอยล์ทองบริเวณอักษรประเทศไทยและตัวเลขราคา ซึ่งมีกำหนดวันแรกจำหน่ายใน วันที่ 22 ตุลาคม 2564 ในราคาดวงละ 9 บาท (เต็มแผ่น 10 ดวง) ซองวันแรกจำหน่าย 18 บาท 

ผู้สนใจสามารถหาซื้อได้ที่ ศูนย์ไปรษณีย์ทั่วประเทศ และทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ ไปรษณีย์ไทย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารประสบการณ์ลูกค้าบริการไปรษณีย์ โทร.0 2573 5480, 0 2573 5463