'ดอยคำ' คว้า 3 รางวัลเวทีระดับโลกการันตีความโดดเด่นด้านรสชาติ

'ดอยคำ' คว้า 3 รางวัลเวทีระดับโลกการันตีความโดดเด่นด้านรสชาติ

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นบริษัทต้นแบบของการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม ดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา พัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากชุมชน และผลผลิตของเกษตรกรไทย ได้รับรางวัล Superior Taste Award 2020 จากสถาบันเพื่อรับรองรสชาติอาหารและเครื่องดื่ม

นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด กล่าวว่า “ในปี 2563 นี้ ดอยคำ ส่งผลิตภัณฑ์เข้าทดสอบมาตรฐานรสชาติกับสถาบันระดับโลก เพื่อการันตีความโดดเด่นด้านรสชาติให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากขึ้น โดยดอยคำได้รับรางวัล ทั้งหมด 3 รายการ ได้แก่ น้ำผึ้ง 100% ได้รับรางวัล Superior Taste Award รางวัลระดับ 2 ดาว รสชาติเยี่ยม น้ำเก๊กฮวยและคาโมไมล์ สูตรไม่เติมน้ำตาล ได้รับรางวัล Superior Taste Award รางวัล ระดับ 1 ดาว รสชาติดี สตรอว์เบอร์รีอบแห้ง ได้รับรางวัล Superior Taste Award รางวัลระดับ 1 ดาว รสชาติดี ทำให้สินค้าตราดอยคำ ถือเป็นสินค้าคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ในราคาที่จับต้องได้"

159852414652

159852413287

159852413457

159852413522