7 ชุดฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

7 ชุดฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถ่ายทอดเอกลักษณ์งานปักท้องถิ่นไทย

“นับตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาค เป็นเวลากว่า 60 ปี สิ่งหนึ่งที่ทรงค้นพบคือ ความเป็นศิลปินที่อยู่ในสายเลือดของคนไทย ทรงสังเกตเห็นความงดงามของผ้าถูเรือนที่เคยเป็นผ้านุ่งผืนเก่า จึงทรงสนับสนุนและทรงส่งเสริมให้ราษฎรสืบสานการทอผ้า และปักผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น นอกจากเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้แล้ว ยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจแก่ผู้คนเหล่านั้นให้คงรักษาและถ่ายทอดเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตนสู่คนรุ่นถัดไป สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงนำผ้าจากฝีมือชาวนาชาวไร่มาตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ที่งดงาม ทรงสวมใส่ในงานพระราชพิธีและการเสด็จพระราชดำเนินไปในที่ต่างๆ จนเกิดกระแสนิยมอย่างกว้างขวาง ตลอดจนชาวต่างชาติ ให้หันมาใช้ผ้าไทยกันมากขึ้น ดิฉันรู้สึกยินดี และขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ ตลอดจนสื่อมวลชนที่จะได้ช่วยกันเผยแพร่ ช่วยให้มีผู้ชมมาร่วมกันชื่นชมงานนี้ให้มากที่สุด” ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ กล่าวในพิธีเปิดงาน วิจิตรพัสตรา 84 พรรษา บรมราชินีนาถ ณ เซ็นทรัล ชิดลม

งาน ‘วิจิตรพัสตรา 84 พรรษา บรมราชินีนาถ‘ เป็นนิทรรศการซึ่งห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลได้รับอนุญาตจาก ’มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ‘ และ ’พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ’ ให้เชิญ ฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จำนวน 7 องค์ มาจัดแสดงให้คนไทยได้ร่วมภาคภูมิใจ ร่วมสืบสานพระราชปณิธานอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย และเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

7 ชุดฉลองพระองค์ ได้แก่ ฉลองพระองค์ ชุดไทยจักรี ตัดเย็บจากผ้ายกทอง ลายโคมพุ่มข้าวบิณฑ์สีทอง ปักประดับบริเวณสไบและจีบหน้าด้วยลูกปัดสีทองและลูกปัดมุก ดีไซเนอร์ถึงถวายงานฉลองพระองค์ชุดนี้คือ ปิแอร์ บัลแมง

ฉลองพระองค์ ชุดไทยเรือนต้น ตัดเย็บจากผ้าไหมพื้นและผ้าใยสังเคราะห์ ปักประดับด้วยเส้นไหม ดีไซเนอร์ถวายงานมีนามว่า ‘นายน้อย’ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงฉลองพระองค์นี้เมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดคูยาง และทรงเยี่ยมเยียนราษฎรที่จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2515

ฉลองพระองค์ ผ้าไหมพื้นและผ้าฝ้ายตกแต่งบริเวณปลายแขนและชายพระสนับเพลาด้วยผ้าปักชาวไทยภูเขา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงในการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหาร และทอดพระเนตรสุนัขสงครามที่ใช้ปฎิบัติงานปราบปรามผู้ก่อการร้าย ณ บ้านปอน ่จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2514

ฉลองพระองค์ ผ้าชาวไทยภูเขาเผ่าเย้า ผ้าลูกไม้และผ้าใยสังเคราะห์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงในโอกาสเสด็จฯ ไปประทับ ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2517

ฉลองพระองค์ ชุดราตรีผ้าไหมมัดหมี่ลายโคมห้า ปักประดับลูกปัด พลอย ดิ้นทอง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงในการพระราชทานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำเป็นการส่วนพระองค์ในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2522 ดีไซเนอร์ผู้ถวายงาน ปิแอร์ บัลแมง

ฉลองพระองค์ ชุดผ้าไหมมัดหมี่และหนัง ปักประดับคลุมบริเวณรอบคอและสาบเสื้อด้วยลูกปัดและเลื่อม สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงในงานพระราชทานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำแด่ เจ้าหญิงอเล็กซานดร้าและพระสวามี ในโอกาสทรงเยือนประเทศไทย เป็นพระราชอาคันตุกะส่วนพระองค์ ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2523 ดีไซเนอร์ผู้ถวายงาน ปิแอร์ บัลแมง

ฉลองพระองค์ ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าลูกไม้ ผ้าใยสังเคราะห์ ปักประดับด้วยปีกแมลงทับ ไหมเงิน ไหมทอง เลื่อม ลูกปัด สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงในโอกาสเสด็จฯ ไปยังทำเนียบเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง ในการเสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการแทนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของ นายเจียงเจ๋อหมิน เพื่อเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ไทย-จีน ครบ 25 ปี พ.ศ.2543
-----------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ :
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ วิจิตรพัสตรา 84 พรรษา บรมราชินีนาถ วันนี้-17 สิงหาคม 2559 ณ ดิ อีเวนต์ฮอลล์ ชั้น 3 ห้างเซ็นทรัลชิดลม และงานจำหน่ายสินค้ามูลนิธิศิลปาชีพฯ วันนี้-21 สิงหาคม 2559 ณ เซ็นทรัล เอ็มบาสซี 10.00-22.00 น. เข้าชมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ