'ศูนย์ไตเทียมประสิทธิภาพสูง' ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคไต

'ศูนย์ไตเทียมประสิทธิภาพสูง' ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคไต

กัลฟ์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจสร้าง 'ศูนย์ไตเทียมประสิทธิภาพสูง' รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พร้อมเครื่องฟอกไตแบบประสิทธิภาพสูง 30 เครื่อง เพิ่มโอกาสการเข้าถึงนวัตกรรมการฟอกไตประสิทธิภาพสูง พัฒนาการศึกษา เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วย

Key Point : 

  • 'โรคไต' นับเป็นเป็นปัญหาสาธารณสุข และมีอัตราผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกปี ในปี 2563 ไทยมีผู้ป่วยโรคไตที่ต้องบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีการฟอกเลือด 1.4 แสนราย
  • รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นหนึ่งใน รพ.ที่มีศูนย์ไตเทียม ซึ่งมีเครื่องฟอกไตให้บริการจำนวน 42 เครื่อง รองรับผู้ป่วยทุกสิทธิการรักษาได้ราว 60-70 รายต่อวัน 
  • ล่าสุด กัลฟ์ เดินหน้าสนับสนุนด้านสาธารณสุข ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจสร้าง ศูนย์ไตเทียมประสิทธิภาพสูง รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในระยะยาว

 

รายงานของ The United States Renal Data System (USRDS) ปี 2563 พบว่า ประเทศไทยเป็น 1 ใน 5 ประเทศที่มีอัตราการเกิดโรคไตสูงที่สุด ข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค เผยว่า 1 ใน 10 ของประชากรทั่วโลกมีการทำงานของไตผิดปกติ และพบว่ามีผู้เสียชีวิตประมาณ 1 ล้านคน มีสาเหตุมาจากการไม่ได้เข้ารับการรักษาโรคไตวายเรื้อรัง

 

สำหรับประเทศไทย สถานการณ์ของโรคไตเรื้อรังในประชากรไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนับเป็นปัญหาสาธารณสุขและมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก จากระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในปี 2565 พบว่า 1 ใน 25 ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง กลายเป็นผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังรายใหม่ มีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะ 3 จำนวน 420,212 ราย ระยะ 4 จำนวน 113,667 ราย และระยะที่ 5 ที่ต้องล้างไตมากถึง 62,386 ราย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

 

 

ศ.นพ.ภัทรวิน ภัทรนิธิมา หน่วยโรคไต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวในพิธีเปิดศูนย์ไตเทียมประสิทธิภาพสูง รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ว่า สถานการณ์ผู้ป่วยโรคไตเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต ข้อมูลจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ปี 2559 – 2563 มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจาก 1 แสนราย เป็น 2 แสนราย และแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต ซึ่งวิธีการบำบัดทดแทนไตในปัจจุบันมี 3 วิธี คือ การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ฟอกไตทางช่องท้อง และปลูกถ่ายไต ผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้รับการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีการฟอกเลือด 1.4 แสนรายในปี 2563

 

“ขณะเดียวกัน การรักษาทางการแพทย์ในปัจจุบันสามารถรักษาได้ดีขึ้น ผู้ป่วยมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น ทำให้โรคเรื้อรังยืดระยะเวลาออกไป ซึ่งในปัจจุบัน ผู้ป่วยโรคไตสามารถเข้าถึงการรักษาได้ทุกสิทธิการรักษาไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ ประกันสังคม และบัตรทอง และการฟอกเลือดไม่จำเป็นต้องไปในโรงพยาบาลต้นสังกัด สามารถฟอกตามหน่วยบริการที่สะดวกได้ โดยมีต้นสังกัดส่งตัวไป”

 

สำหรับ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่มีศูนย์ไตเทียม ซึ่งมีเครื่องฟอกไตให้บริการจำนวน 42 เครื่อง รองรับผู้ป่วยทุกสิทธิการรักษา โดยมีผู้ป่วยฟอกไตเรื้อรังเข้ารับบริการราว 60-70 รายต่อวัน รวมถึงผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตระหว่างนอนโรงพยาบาล เช่น ไตวายเฉียบพลัน 

 

\'ศูนย์ไตเทียมประสิทธิภาพสูง\' ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคไต

 

เครื่องฟอกไตประสิทธิภาพสูง

 

ล่าสุด บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจสร้างศูนย์ไตเทียมประสิทธิภาพสูง รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พร้อมเครื่องฟอกไตแบบประสิทธิภาพสูงจำนวน 30 เครื่อง เพิ่มโอกาสการเข้าถึงนวัตกรรมการฟอกไตประสิทธิภาพสูง (On-line Hemodiafiltration) ที่สามารถขจัดของเสียโมเลกุลใหญ่ ที่การฟอกไตปกติ (Conventional Hemodialysis) ไม่สามารถทำได้ ลดการติดเชื้อ และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในระยะยาว

 

นอกจากนี้ ด้วยระบบ Smart IT System ที่จัดเก็บข้อมูลของผู้ป่วยแบบระบบดิจิทัล เชื่อมต่อข้อมูลให้นักศึกษาแพทย์นำมาศึกษาและทำวิจัยได้ รวมถึงต่อยอดเป็นสถานที่การเรียนการสอนของโรงเรียนแพทย์ สอดคล้องกับพันธกิจของ GULF ที่มุ่งส่งเสริมด้านสาธารณสุข การศึกษา ควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ขยายการให้บริการจากศูนย์ไตเทียมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีเครื่องฟอกไต 42 เครื่อง เพิ่มขึ้นเป็น 72 เครื่อง

 

ผศ.นพ.ภัทรวิน กล่าวต่อไปว่าสำหรับเครื่องฟอกไตประสิทธิภาพสูง มีการกำจัดของเสียที่มีขนาดกลางและขนาดใหญ่ได้เพิ่มมากขึ้น สิ่งเหล่านี้หากกำจัดได้มากขึ้น หลายอาการของผู้ป่วยก็จะลดลง เช่น การควบคุมฟอสฟอรัสในเลือด อาการซีด ภาวะทุพโภชนาการของผู้ป่วยดีขึ้น นอกจากนี้ ยังเพิ่มการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้ด้วยเมื่อเทียบกับการฟอกปกติ ระยะเวลาในการฟอกราว 4 ชั่วโมงต่อครั้ง โดยผู้ป่วยต้องฟอก 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ แต่ประสิทธิภาพการกำจัดของเสียดีขึ้น นำไปสู่อาการผู้ป่วยที่ลดน้อยลง และอัตราการรอดชีวิตเยอะขึ้น

 

“การที่มีศูนย์ไตเทียมประสิทธิภาพสูง ช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น เพราะหนึ่ง คือ จำนวนผู้ป่วยที่สามารถรองรับได้เยอะขึ้น ถัดมา คือ วิธีการฟอกไต ที่กำจัดของเสียได้มากขึ้น รวมถึงการควบคุมฟอสฟอรัสและควบคุมภาวะซีด การที่มีการบำบัดทดแทนไตที่ดีขึ้น จำนวนยาที่ใช้ก็จะน้อยลง เป็นการยืดอายุผู้ป่วย เพราะความสุขไม่ได้เกิดขึ้นที่ตัวผู้ป่วยเพียงอย่างเดียว แต่ญาติพี่น้อง และครอบครัวเขาก็มีความสุขมากขึ้นด้วย”

 

กัลฟ์ เดินหน้าหนุนสาธารณสุข

 

สำหรับ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ที่ผ่านมา มีการสนับสนุนด้านสาธารณสุขมาแล้วหลายโครงการโดยเฉพาะโรงพยาบาลรัฐและโรงเรียนแพทย์ อาทิ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รวมถึง สนับสนุนเครื่องมือแพทย์ช่วงโควิด-19 เช่น เครื่องช่วยหายใจ และ เครื่องช่วยพยุงการทำงานของปอดและหัวใจ (ECMO)

 

สารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการสนับสนุนสร้างศูนย์ไตเทียมประสิทธิภาพสูง ให้แก่ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติครั้งนี้ ว่า กัลฟ์ มีความมุ่งมั่นให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงกระบวนการรักษาอย่างทั่วถึง ได้มาตรฐาน และส่งเสริมให้ศูนย์ไตเทียมประสิทธิภาพสูง เป็น Excellent Center รองรับผู้ป่วยอย่างครบวงจร

 

“การที่เราเป็นบริษัทใหญ่ หากมีโอกาสช่วยเหลือผู้ป่วยให้เข้าถึงเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย จะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตและโอกาสในการรอดชีวิตสูง เราอยากเห็นภาพอนาคตระบบสุขภาพของไทยดีขึ้น โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และสังคม ให้คนไทยได้เข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างเท่าเทียม ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยและเพิ่มผลผลิต (Productivity) สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของบริษัท ภายใต้แนวคิด ที่จะเป็นธุรกิจควบคู่กับการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนในสังคม หวังว่า ศูนย์ไตเทียมประสิทธิภาพสูง จะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตและช่วยให้ผู้ป่วยโรคไต มีการรักษาพยาบาลครบรูปแบบและเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป” สารัชถ์ กล่าวทิ้งท้าย

 

พัฒนาการศึกษา เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วย

 

สำหรับ ศูนย์ไตเทียมประสิทธิภาพสูง เปิดให้บริการ ณ ชั้น 4 อาคารชวน ชูชาติ วพน.7 รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ให้บริการผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่รับการรักษาบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ครอบคลุมทั้งฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแบบเรื้อรัง สำหรับผู้ป่วยนอก (OPD) ผู้ป่วยใน (IPD) รวมถึงหัตถการพิเศษสำหรับผู้ป่วยโรคไต เช่น การใส่สายสวนชนิด 2 ช่องทาง (Hemodialysis Catheter) เพื่อใช้ฟอกเลือดทั้งแบบชั่วคราว และแบบถาวร

 

โดยวางแผนเปิดเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่หนึ่ง เปิดให้บริการ 10 เครื่องรองรับผู้ป่วยรายใหม่ที่จำเป็นต้องได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมประสิทธิภาพสูง และรองรับผู้ป่วยรายเก่าจาก ศูนย์ไตเทียมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ ระยะที่สอง จะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบเพื่อรองรับผู้ป่วยฟอกเลือดเรื้อรัง ที่ต้องเข้ารับบริการฟอกเลือดแบบประสิทธิภาพสูงจำนวน 30 เครื่อง ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยจะสามารถรองรับผู้ป่วยที่รองรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 80 รายต่อวัน หรือโดยประมาณ 27,000 รายต่อปี

 

อีกทั้ง สามารถต่อยอดเป็นสถานศึกษาเรียนรู้งานของนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล และแพทย์ประจำบ้านด้านอายุรศาสตร์โรคไตได้เรียนจากสถานที่จริง นอกเหนือไปจากการบรรยายในห้องเรียน มีโอกาสเรียนรู้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคไตร่วมกับแพทย์ประจำบ้าน โดยมีอาจารย์คอยกำกับและให้ความรู้อย่างใกล้ชิด พร้อมด้วย การนำเทคโนโลยีเก็บข้อมูลสู่ผู้ป่วยในระบบดิจิทัล สามารถดึงข้อมูลมาศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาการรักษา การพยาบาล รวมถึงแก้ปัญหาโรคไตในระยะยาว